چارسو خبر

۲۵ هزار صورت حساب الکترونیکی از شرکت های بورسی به سامانه مالیاتی ارسال شده است.

فدرال نرخ بهره را ۰.۷۵٪ افزایش داد تا به رقم ۴درصدی برسد که بالاترین نرخ  در ۱۵ سال اخیر است.
 

چارسو تکنیکال

شاخص در آخرین روز کاری هفته پیش نیمه اول را ضعیف شروع کرد تا در نهایت با جهش قیمتی دلار، با اکراه 3 هزار واحدی مثبت شود و در انتظار اخبار انتهایی هفته نشست.
 

چارسو تابلو خوانی

حقیقی های بازار همچنان  دست از خروج پول از نماد های بزرگ بازار بر نمی دارند.
 

چارسو کدال

تاصیکو، افزایش سرمایه شرکت همچنان در حال پیگیری است.

بانک سرمایه 20 درصد از سهم خود را به ومهان فروخت. الزام ولشرق به برگزاری کنفرانس خبری و افزایش سرمایه کی بی سی از محل آورده سهامداران