نماد وگردش (بانک گردشگری) از اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با افت شاخص،  بیش از ۳۵ درصد نزول را تجربه کرده است. وگردش در سه ماه فصل اول با زیان ۸۳۷ میلیارد تومانی در خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری همراه شده است و زیان این سر فصل را در سه ماهه دوم سال هم نتوانست کامل جبران کند.

بانک طی یک شفاف‌سازی در سامانه کدال علت افزایش خالص سایر درآمدها و هزینه‌های خود را این گونه مطرح کرده است که به دلیل فروش دارایی های تملیکی به این میزان از سود رسیده است.

وگردش با فروش ۳ هزار میلیارد تومان دارایی به سود ۴۸۳ میلیارد تومانی در شش ماه نخست سال رسید تا در نهایت با این سود بتواند برای شش ماهه ابتدایی سود ۳۲۳ ریالی را شناسایی کند.