چارسو تکنیکال

شاخص بورس تهران همچنان در محدوده میانگین ۲۰۰ روزه خود قرار دارد.
 

چارسو تابلو خوانی

تعداد نماد های مثبت و منفی بورس تهران در روز قبل برابر بود.
 

چارسو کدال

دو مسئله در گزارش‌های کدال  جالب توجه بود:

فروش 40 هزار دستگاه کارت خوان سیار توسط تاپکیش.

افزایش 139 درصدی فروش زیرمجموعه خبهمن.