نماد دکوثر با توجه به افزایش بیش از 50 درصدی قیمت سهام، به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی توسط ناشر متوقف شد. همچنین نماد اخابر به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 12 آذر 1401 ادامه می‌یابد. نماد خپویش نیز با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی حداکثر به مدت 2 روز کاری متوقف شد.

اما بفجر نیز از تعیین نرخ آب خام به عنوان ماده اولیه برای تولید انواع آب‌های صنعتی و غیرصنعتی این شرکت، بین سازمان آب و برق خوزستان و نمایندگان سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی خبر داد.

بتهران هم از خرید شش دانگ عرصه و اعیان واقع در خیابان خدامی در جهت استقرار دفتر مرکزی به منظور انجام فعالیت‌های شرکت گفته است.

چفیبر نیز گفته اقلام ضایعاتی، راکد و غیر قابل استفاده و همچنین دستگاه هیمن (روکش کاغذی) نقدی و از طریق مزایده به فروش می‌رساند. شیران هم از رأی دیوان عالی امارات در خصوص مطالبات سنواتی خارجی گفته است.

اما درخصوص آگهی مجامع نماد امیران و نماد تسفا سهامداران خود را به مجمع عموم دعوت کردند. همچنین نماد شجم جدول زمان‌بدی پرداخت سود خود را در سامانه کدال بارگذاری کرده است و دریافت سود سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نکردند با مراجعه به شعب بانک پارسیان امکانپذیر است. زدشت نیز از پرداخت سود سهامی سال های 97 تا 99 خبر داد و نماد شدوص زمان‌بندی پرداخت سود خود را  از اول آذر ماه اعلام کرد.

سکرد نیز زمانبندی پرداخت سود خود به سهامداران را خرداد ماه 1402 اعلام کرده است.

در خصوص افزایش سرمایه؛ نماد لابسا از افزایش سرمایه 50 درصدی از محل سود انباشته که مورد تائید حسابرس قرار گرفته صحبت کرده است. نماد فلامی نیز گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته به منظور تأمین مخارج سرمایه گذاری‌های انجام شده (خرید دارایی های ثابت) که در تاریخ 5 مرداد 1401 به تصویب هیئت مدیره رسیده و برای اظهارنظر بازرس قانونی ارسال شده است را در سامانه کدال بارگذاری کرد.