دو خبری که امروز در برنامه بررسی می‌شود:

سود کارت اعتباری خرید کالای ایرانی ۱۸ درصد و با بازپرداخت سه ساله تعیین شده است. 

وزارت اقتصاد: نگاه دولت به بازار سرمایه، غیر ابزاری و بلند مدت بوده و شاخص‌سازی، وظیفه دولت و سازمان بورس نیست.

همچنان سایه مقاومت میانگین ۲۰۰ روزه بر سر شاخص سنگینی می کند.

صف نشینی خودرویی ها در بازار روز قبل.

دو مسئله در گزارش‌های کدال جالب توجه بود:

افزایش نرخ محصولات خریخت.

تعلیق اخابر تا ۱۲ آذر ماه ادامه دارد.