به گزارش اکوایران، نماد خساپا دلایل رشد بیش از 30 درصد سود عملیاتی را ناشی از افزایش کرایه حمل محمولات، افزایش ضریب آماده به کاری واگن‌ها و عدم حمل بار در مسیرهای با نرخ کمتر و اعزام واگن‌ها به سیکل‌های پردرآمد اعلام کرد. نماد ولراز نیز از تغییر سهامدار عمده خود خبر داد. 

اما وبوعلی از نتایج برگزاری مزایده خرید سهام  شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان (سهامی خاص) متعلق به شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)  توسط شرکت بانک دی (سهامی عام) خبر داد.

همچنین سیمان خاش در خصوص کاهش نرخ فروش و افزایش هزینه‌های حقوق دستمزد شش ماهه دوم خود توضیحاتی را مطرح کرده است.

نماد ثپردیس نیز پیرو افشای صورت گرفته در خصوص جریمه کمیسیون ماده 100 پروژه المپیک اعلام کرد براساس پیگیری صورت گرفته از طریق دیوان عدالت اداری منتج به رد شکایت شرکت و تایید رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری شده است.

اما لخزر پیرو قرارداد بین شرکت کشتیرانی مازندران و شرکت مهندسی پژوهش صنعت نفت صدرا ساحل در خصوص ساخت شناور چند منظوره 3500 تنی دوم شرکت کشتیرانی مازندران اعلام کرد که از طرفیت خریدار این قرارداد خارج گردید و کلیه حقوق و تعهدات قرارداد به شرکت انتقال گیرنده، منتقل شده است.

حفاری نیز از اتمام قرارداد با شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در خصوص اجاره 7 دستگاه کامل دکل خشکی و تأمین کلیه خدمات فنی و جانبی مورد نیاز جهت حفاری در مناطق عملیاتی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران خبر داده است.

همچنین کساپا  مطرح کرد دلایل عمده تغییر بیش از 30 درصدی سود (زیان) را افزایش هزینه‌های دستمزد و مواد اولیه نسبت به مبلغ بهای فروش محصولات بوده است.

خکمک هم دلیل عمده تغییرات در زیان دوره را ثبت هزینه‌های خودرو پس از فروش خودروساز، هزینه های مالی تسهیلات و ذخیره مالیات و بیمه سنواتی دانسته است.

اما حگردش از انعقاد همکاری فی‌مابین  شرکت ریل گردش ایرانیان و شهرداری پرند خبر داد. شرکت صنعت دریایی ایران نیز اعلام کرد کلیه حقوق و تعهدات طرف قرارداد از شرکت کشتیرانی مازندران (سهامی عام) به شرکت کاوش گران کرانه کاسپین منطقه آزاد انزلی(سهامی خاص) منتقل گردیده است. همچنین شرکت  پارس سرام  از راه اندازی یک دستگاه کوره تونلی خبر داد.

اما در بخش آگهی دعوت به مجامع نماد های وتوصا، والماس سهامداران خود را به مجمع عمومی دعوت کردند. همچنین در خصوص زمان بندی پرداخت سود نماد وتوصا جدول زمانبردی پرداخت سود خود را منتشر کرد. کرمان نیز  واریز سود سهامداران حقیقی و حقوقی از تاریخ 24 تیرماه  1402 را اعلام کرده است.

در خصوص افزایش سرمایه نیز نمادهای ارفع، والماس، کهمدا و خنصیر اعلام کردند پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی که به تصویب هیئت مدیره رسیده جهت اظهارنظر بازرس قانونی ارسال کرده است.

همچنین نماد والماس از اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی  در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته را مطرح کرده است.