به گزارش اکوایران، نماد تفیرو در اطلاعیه شفاف سازی خود اعلام کرده با توجه به نیاز به بررسی شفافیت اطلاعاتی این نماد حداکثر تا تاریخ 15 آذر 1401 تعلیق می‌شود. غپاک نیز در طی اطلاعیه‌ای از درخواست تکمیل مشخصات سهامداران خود خبر داده است و اما استقلال اعلام کرد با توجه به عدم رفع ابهام، حداکثر تا تاریخ 15 آذر ماه 1401 به تعلیق ادامه می‌دهد.

همچنین در خصوص افشای اطلاعات با اهمیت نماد فنوال از واریز مبلغ 150 میلیارد تومان از طرف اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به حساب جاری شرکت نورد آلومینیوم خبر داده است.

نماد امید از پذیرش تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق صکوک اجاره شرکت صنعتی و معدنی گل گهر خبر داد.

حگردش نیز انعقاد یک تفاهم نامه همکاری میان بانک مشترک ایران و ونزوئلا و شرکت ریل گردش ایرانیان (سهامی عام) را  مطرح کرده است.

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ایران اعلام کرد به دلیلی شرایط کنونی کشور و وضعیت نابسامان اقتصادی، شرکت هیچگونه درآمد عملیاتی نداشته است. همچنین می‌توان زیان سنگین سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت‌ها را از دلایل مهم آن دانست.

ثشاهد هم  اعلام کرده است گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورد تایید حسابرس و بازرس قانونی قرار نگرفت و موارد اصلاح  به بازرس ارجاع گردید.

حفارس نیز اعلام کرد سهامی که مالک عمده شرکت از خصوصی سازی دریافت کرده بود رفع توثیق و آزاد شد.

اما در بخش آگهی دعوت به مجامع نماد امیران و چکارن  سهامداران خود را به مجمع عمومی دعوت کردند.

همچنین در خصوص زمان بندی پرداخت سود  نماد سیستم ، حداکثر زمان مجاز سهامداران برای مراجعه شعب بانک ملت جهت دریافت سود سنواتی سالهای 92 تا 99 تا تاریخ 30 آذر 1401 اعلام کرده است.

و اما نمادهای امیران و غچین از اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه خود خبر دادند.

همچنین نماد فمراد اعلام کرد پیشنهاد افزایش سرمایه 75 درصدی از 20 میلیارد تومان به 35 میلیارد تومان از محل سود انباشته با هدف بهبود ساختار مالی و نسبت های مالی  به حسابرس قانونی ارائه کرده است.