به گزارش اکوایران، شرکت مخابرات ایران در ماه های اخیر با خبر های جنجالی همراه بود. این شرکت در اطلاعیه ابتدای آذر ماه خود اعلام کرد که دعاوی و اختلافات موجود در خصوص تغییر نرخ خدمات این مجموعه به پایان رسیده و گزارش‌های فعایت ماهانه خود را از ابتدای شهریور ماه اصلاح کرد. با توجه به این اطلاعیه هزینه ثابت خدمات هر مشترک از زمان مصوب به 20 هزار تومان افزایش یافته و قرار بر این شد تا وجه دریافتی بابت تغییرات نرخ، در زمینه محرومیت زدایی مناطق محروم و روستاهای دور افتاده و بهبود زیر ساخت های مخابراتی هزینه شود. اخابر در شش ماهه سال جاری به دلیل کاهش شدید حاشیه سود خود نتوانسته است عملکرد شش ماهه سال قبل را تکرار کند، با این وجود پیش بینی می شود با افزایش نرخ خدمات، این مجموعه صورت های 9 ماهه و سالانه بهتری را به ثبت برساند.

IMG_20221219_011933_452

نماد اخابر در 5 روز معاملاتی اخیر ورود جریان پول حقیقی شدیدی داشته و توانسته است خالص جریان پول حقیقی خود را در این 5 روز به بیش از 90 میلیارد تومان برساند. ورود جریان پول حقیقی به این نماد باعث شد تا قیمت اخابر در این 5 روز معاملاتی افزایشی متداوم داشته باشد و در روز یکشنبه 27 آذر ماه صف خرید میلیاردی داشته باشد. با این حال امروز این نماد خروج پول حقیقی داشت و از صف خرید روز های قبل خبری نبود.

فروش ماهانه شرکت مخابرات ایران

 شرکت مخابرات ایران در سال قبل 6 هزار و 613 میلیارد تومان درآمد خدمات داشته است. این مجموعه در سال 1400 توانست به متوسط فروش ماهانه 551 میلیارد تومانی دست پیدا کند. اخابر در سال جاری متوسط فروش خود را تا انتهای آبان ماه با 18.5 درصد افزایش به 653 میلیارد تومان رسانده است. مخابرات ایران در هشت ماهه سال جاری 5 هزار و 224 میلیارد تومان فروش داشته که 24 درصد بیشتر از فروش 4 هزار و 218 میلیارد تومانی هشت ماهه ابتدایی سال قبل است. این مجموعه از شهریور ماه با تعرفه های جدید خدماتی خود توانسته است فروش خود را به بالای 800 میلیارد تومان در ماه برساند.

IMG_20221219_011933_309

 بیشترین میزان فروش ماهانه و بیشترین میزان افزایش به نسبت ماه مشابه در سال قبل؛ مربوط به فروش شهریور ماه اخابر است. این مجموعه در شهریور ماه امسال با 836 میلیارد تومان فروش، 50 درصد بیشتر از شهریور ماه سال قبل فروش کرده است.

عملکرد مالی شرکت مخابرات ایران در شش ماهه سال جاری

اخابر در شش ماهه امسال با کاهش حاشیه سود های خود مواجه بوده است. مخابرات ایران در این شش ماهه 24 هزار و 33 میلیارد تومان درآمد داشته که به نسبت شش ماهه سال قبل 34 درصد افزایش داشته است. این مجموعه در شش ماهه امسال 40 درصد افزایش بهای تمام شده درآمد های عملیاتی داشته و 19 هزار و 403 میلیارد تومان از درآمد های خود را برای رسیدن به سود ناخالص کم کرده است. حاشیه سود ناخالص اخابر با 4 درصد کاهش به نسبت شش ماهه 1400 به 19 درصد نزول پیدا کرده است. با این وجود سود ناخالص اخابر 13 درصد رشد کرده و به 4 هزار و 630 میلیارد تومان در شش ماهه امسال رسیده است.

IMG_20221219_011933_288

 اخابر در شش ماهه امسال 24 درصد رشد هزینه عملیاتی و 112 درصد افزایش هزینه های مالی داشته است. هزینه مالیات اخابر نیز با وجود کاهش سود عملیاتی این مجموعه در شش ماهه امسال به نسبت شش ماهه سال قبل، با 30 درصد افزایش همراه بوده است. نکته حائز اهمیت در صورت های سود و زیانی شش ماهه اخابر رشد 40 درصدی سایر درآمد های غیر عملیاتی مخابرات ایران است. در نهایت سود خالص شش ماهه امسال اخابر 20.4 درصد به نسبت شش ماهه سال قبل کاهش داشته و از 2 هزار و 72 میلیارد تومان به هزار و 648 میلیارد تومان کاهش یافته است. با توجه به تغییر نرخ فروش خدمات مخابرات، این مجموعه با احتمال بالایی صورت های سود و زیانی بهتری را در 9 ماهه و 12 ماهه امسال به ثبت خواهد رساند اما در نهایت نمی توان برای این مجموعه دولتی با توجه به نرخ گذاری های دستوری، سال های آینده روشنی را متصور بود.