در سامانه کدال نماد حفارس اعلام کرد به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی حداکثر تا تاریخ 21 دی ماه 1401 تعلیق می‌شود. همچنین نماد خبنیان عنوان کرد با توجه به ظن وقوع جرائم درخصوص معاملات اوراق بهادار در بازار عادی، حداکثر تا تاریخ 21 دی ماه تعلیق شده است.

خبهمن نیز عنوان کرد دارایی توثیق شده جهت انتشار اوراق سلف موازی استاندارد وانت کارا 2000 تک کابین (منضم به اختیار خرید و فروش تبعی) باحجم عرضه اولیه 6153 دستگاه به شرط آنکه ارزش کل اوراق از 20.000 میلیارد ریال بیشتر نباشد و سررسید 2 ساله توسط شرکت بهمن موتور به منظور تامین سرمایه در گردش آن شرکت می‌باشد.

شرکت سرمایه گذاری بهمن نیز بیان داشت با توجه به اینکه موضوع فروش شرکت سرمایه گذاری گروه مالی ایرانیان قبلا اعلام شده بود نوع افشا از الف به ب تغییر نمود.

همچنین شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا) از انعقاد  تفاهم نامه انجام عملیات اکتشافی فاز شناسایی در پهنه «گلپایگان-خوانسار» خبر داد.

شرکت فولاد شاهرود نیز اعلام کرد در طرح افزایش سرمایه، دو پروژه تولید میلگرد کلاف مفتول فولادی و تولید آهن اسفنجی به روش SL/RN همزمان تعریف شده که تهیه گزارش‌های مطالعات امکان سنجی هر دو پروژه که زمان بر بوده است توسط مشاور تهیه شده است و مراحل تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه در حال انجام می باشد و به زودی آماده و به بازرس قانونی شرکت ارائه خواهد شد و بعد از اظهار نظر ایشان درخواست صدور مجوز به همراه مستندات به آن سازمان محترم ارسال می‌شود.

شرکت بیمه زندگی باران هم اعلام نمود با توجه به تحصیل واحدهای مسکونی اطلاعیه مذکور به نقل و انتقال دارایی ثابت تغییر می‌یابد.

همچنین شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان بیان داشت دلیل کاهش فروش در گزارش‌های ماهیانه شرکت نسبت به سال قبل، حذف فروش شرکت‌های زیرمجموعه است.

اما شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران از نبود پیشنهاد قیمت در مزایده ملک، اموال و تجهیزات واقع در استان تهران بزرگراه کرج خبر داد.

همچنین در خصوص آگهی دعوت به مجامع نمادهای غچین، فسپا، بشهاب، کسرام و حرهشا سهامداران خود را به مجمع عمومی و فوق العاده دعوت کردند. همچنین نماد بهیر آگهی لغو مجمع را منتشر کرد.