علاوه بر پتروشیمی کرمانشاه، شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) هم با مشکل دریافت گاز مواجه شده است و یکی از خطوط تولید آهن اسفنجی خود را از مدار خارج کرده است. این شرکت اعلام کرده است از این فرصت برای تعمیرات دوره‌ای خود استفاده خواهد کرد.
پتروشیمی پردیس (شپدیس) هم دیگر نمادی بود که با عنوان تعمیرات واحد امونیاک و اوره، تولیدات خود از تاریخ 10 دی ماه را به مدت یک ماه متوقف کرده است تا سومین شرکتی باشد که در طول یک روز از توقف فعالیت های خود در سامانه کدال شفاف سازی کرده باشد.