به گزارش اکوایران؛ بورس تهران دی ماه را با رشد تراز شاخص‌های خود به پایان رساند. شاخص های بورس تهران که تنها دوماه ابتدایی سال را از نیمه نخست امسال رشد تراز داشتند؛ با سه ماه صعودی در نیمه دوم امسال نشان دادند که فصول سرد برای بازار، بازدهی بیشتری به همراه داشته است. دی ماه امسال، سومین ماه پیاپی است که شاخص کل بازار افزایش تراز داشته در حالی که در پنج ماه قبل از آبان، شاخص کل روندی نزولی به خود گرفته بود.

بازدهی ماهانه بازار سهام

افزایش 12.9 درصدی تراز شاخص کل در دی ماه امسال یک رکورد محسوب می‌شود. بورس تهران نه تنها در ماه‌های گذشته از سال جاری رشدی بیش از 12.9 درصد نداشته؛ بلکه بازدهی شاخص کل در هیچ یک از ماه‌های نیمه دوم سال قبل نیز به این میزان نرسیده بود. شاخص کل بورس تهران ابتدای دی ماه در تراز یک میلیون و 496 هزار و 200 واحدی قرار داشت که با رشدی 192 هزار و 944 واحدی به تراز یک میلیون و 689 هزار و 144 واحدی در انتهای دی ماه رسید.

بازدهی هم وزن دی10.30

شاخص کل هم‌وزن بورس تهران نیز در دی ماه روند صعودی داشت. روند رو به رشد شاخص هم‌وزن از شاخص کل شیب بیشتری داشت و بازدهی 18 درصدی به همراه آورد. رشد بیشتر شاخص هم‌وزن به نسبت شاخص کل، نشان می‌دهد که در دی ماه، صنایع سبک بازار بازدهی بیشتری داشته‌اند. شاخص کل هم‌وزن ابتدای دی ماه تراز 445 هزار و 721 واحدی داشت که با 80 هزار و 466 واحد افزایش، دی ماه را در تراز 526 هزار و 187 واحدی به پایان رساند.

شاخص کل فرابورس تهران به نسبت دو شاخص فوق بازدهی کمتری داشت. شاخص کل فرابورس در دی ماه امسال 12.2 درصد افزایش تراز داشت و از تراز 19 هزار و 173 واحدی با 2 هزار و 335 واحد افزایش به تراز 21 هزار و 508 واحدی رسید.

بازدهی فرابورس دی10.30

افزایش متوسط ارزش معاملات روزانه

ارزش کل معاملات در دی ماه با رشد بی سابقه‌ای همراه بود و به یک میلون و 92 هزار و 61 میلیارد تومان رسید. متوسط ارزش معاملات روزانه دی ماه با رشدی 51 درصدی نسبت به ماه قبل به 60 هزار و 670 میلیارد تومان در روز رسید.

ارزش معاملات خرد بورس تهران نیز در دی ماه افزایش یافت. ارزش معاملات خرد دی ماه به 164 هزار و 33 میلیارد تومان رسید درحالی که ارزش معاملات خرد در ماه قبل 89 هزار و 735 میلیارد تومان بود. متوسط ارزش معاملات خرد روزانه نیز در دی ماه با 123 درصد افزایش از 4 هزار و 79 میلیارد تومان ماه قبل، به 9 هزار و 113 میلیارد تومان رسیده است.