به گزارش اکوایران؛ بورس تهران در دی ماه امسال شرایط مناسبی داشته است. بازار سرمایه در 18 روز معاملاتی دی ماه با ورود 2 هزار و 565 میلیارد تومان پول حقیقی مواجه شد. افزایش 12.9 درصدی تراز شاخص کل در دی ماه امسال یک رکورد محسوب می‌شود. بورس تهران نه تنها در ماه‌های گذشته از سال جاری رشدی بیش از 12.9 درصد نداشته؛ بلکه بازدهی شاخص کل در هیچ یک از ماه‌های نیمه دوم سال قبل نیز به این میزان نرسیده بود. شاخص کل هم‌وزن بورس تهران نیز در دی ماه روند صعودی داشت. روند رو به رشد شاخص هم‌وزن از شاخص کل شیب بیشتری داشت و بازدهی 18 درصدی به همراه آورد. رشد بیشتر شاخص هم‌وزن به نسبت شاخص کل، نشان می‌دهد که در دی ماه، صنایع سبک بازار بازدهی بیشتری داشته‌اند.

بازدهی دی ماه 30 صنعت بزرگ بورس تهران

در میان 30 صنعت بزرگ بورس تهران، دی ماه هیچ صنعتی با افت تراز مواجه نشد. 9 صنعت در دی ماه افزایش تراز بیش از 20 درصدی را تجربه کردند و  15 صنعت نیز بازدهی میان 10 تا 20 درصدی داشتند. شش نماد دیگر نیز بازدهی کمتر از 10 درصد داشتند؛ اما هیچ یک کمتر از 4.5 درصد رشد تراز نداشتند. در میان صنایع سنگین بازار، سه صنعت خودرو، مواد دارویی و بانک‌ها ماه بهتری را به نسبت چهار صنعت سرمایه‌گذاری‌ها، شیمیایی، چند رشته‌ای صنعتی و فرآورده‌های نفتی داشتند.

بازدهی صنایع در دی ماه11.01

در میان 11 صنعتی که بازدهی بیشتری را به نسبت شاخص هم‌وزن به دست آوردند؛ تنها 3 نماینده از صنایع سنگین وجود دارند و 8 صنعت دیگر جز صنایع سبک و میانی محسوب می‌شوند. بیشترین بازدهی دی ماه به صنعت محصولات فلزی با 30 درصد رشد تراز شاخص تعلق می‌گیرد. دومین جایگاه بیشترین بازدهی ماهانه به صنعت فنی مهندسی با 29 درصد رشد تراز شاخص تعلق می‌گیرد و سومین جایگاه نیز با 26.2 درصد رشد تراز شاخص مربوط به صنعت خودرو و ساخت قطعات است.

کمترین بازدهی دی را در میان این 30 صنعت، صنعت سرمایه‌گذاری‌ها با رشد تراز 4.5 درصدی به ثبت رسانده است. پس از آن صنایع خرده فروشی، رایانه و محصولات شیمیایی به ترتیب با بازدهی 4.9 درصدی، 6 درصدی و 6.5 درصدی کمترین بازدهی دی ماه را تجربه کردند.

بازدهی صنایع در دی ماهه11.01