بانک مرکزی در آخرین گزارش خود در بهمن ماه با افزایش ۰.۶۱ درصدی نرخ سود بازار بین بانکی را به رقم ۲۱.۷۸ درصدی رساند.

پتروشیمی کرمانشاه هم از راه اندازی مجدد خط تولید خود به همراه لغو محدودیت های گازی خبر داد.

قیمت سکه برای دومین بار در چند ماه اخیر به رقم ۲۵ میلیون تومان رسید.

نمادهای فولاد ، فملی ، شستا و شبندر با خالص خروج پول های حقیقی روز کاری قبل را به پایان بردند.

شاخص بورس تهران نیز  با افت بیش از ۱۲ هزار واحدی نشان داد که فعلا تمایلی برای برگشت به اعداد و ارقام بالاتر را ندارد.