سازمان بورس افزایش سرمایه ۶۷ درصدی بانک پاسارگاد از محل سود انباشته و سایر اندوخته‌ها را صادر کرد. همچنین نمادهای فلامی و کاما از محل سود انباشته و نماد حتوکا نیز از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شده است.

اما شرکت سیمان شمال در گزارش صورت های مالی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده خود اعلام کرد در این مدت ۲۸۶ میلیارد تومان سود شناسایی کرده که نسبت به دوره قبل با رشد ۱۱۴ درصدی همراه شده است.