به گزارش اکوایران؛ بورس تهران در این هفته پنج روز معاملاتی داشت که در سه روز شاخص کل مثبت بود و دو روز دیگر کاهش تراز داشت. با وجود رشد شاخص کل در سه روز، بورس تهران این هفته تنها یک روز را با ورود پول حقیقی همراه بود. خالص جریان پول حقیقی این هفته منفی 787 میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد بازار سهام بطور متوسط، روزانه 157 میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشته است.

جریان پول حقیقی و ارزش معاملات خرد این هفته در مقایسه با هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که بازار سهام از شرایط رکودی ابتدای اسفند ماه خود به خوبی فاصله گرفته است و با کاهش خروج پول و فراتر از آن یعنی شکل‌گیری جریان پول حقیقی مثبت؛ ارزش معاملات خرد بازار با افزایش قابل توجه‌ای همراه می‌شود.

photo_۲۰۲۳-۰۳-۱۷_۱۳-۱۳-۴۱

خبری مهمتر از توافق ایران و عربستان برای بازار ارز

همانطور که در معاملات روز چهار‌شنبه 24 اسفند و روزهای معاملاتی قبل از آن شاهد بودیم؛ شاخص‌های آماری و ارزش معاملات خرد با وجود خروج پول در چهار روز معاملاتی قبل از چهار‌شنبه و در هفته‌های قبل، کاهش شدیدی نداشتند اما با مثبت شدن جریان پول حقیقی در روز 24 اسفند نه تنها ارزش معاملات خرد 19.6 درصد به نسبت روز معاملاتی قبل افزایش داشت؛ بلکه شاخص‌های سهامی نیز با رشد قابل توجه‌ای همراه بودند. با شرایطی که گفته شد؛ تحلیل‌گران بازار سهام معتقدند در صورتی که جریان پول حقیقی در ابتدای هفته پیش‌رو مثبت باشد؛ بازار سهام می‌تواند با رشد تراز شاخص کل دفتر معاملات سال 1401 را به انتها برساند.