به گزارش اکوایران؛ بورس تهران در این هفته چهار روز معاملاتی داشت که در دو روز شاخص کل مثبت بود و دو روز دیگر کاهش تراز داشت. با وجود رشد شاخص کل در دو روز، بورس تهران این هفته تنها یک روز را با ورود پول حقیقی همراه بود. خالص جریان پول حقیقی این هفته منفی 937 میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد بازار سهام بطور متوسط، روزانه 234 میلیارد تومان خروج پول حقیقی داشته است.

جریان پول حقیقی و ارزش معاملات خرد این هفته در مقایسه با هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که بازار سهام از شرایط رکودی اخیر خود به خوبی فاصله گرفته است و با کاهش خروج پول و فراتر از آن یعنی شکل‌گیری جریان پول حقیقی مثبت؛ ارزش معاملات خرد بازار با افزایش قابل توجه‌ای همراه می‌شود.

photo_۲۰۲۳-۰۳-۰۸_۱۷-۳۳-۴۶

همانطور که در معاملات روز سه‌شنبه 16 اسفند و روزهای معاملاتی قبل از آن شاهد بودیم؛ شاخص‌های آماری و ارزش معاملات خرد با وجود خروج پول در هفت روز معاملاتی قبل از سه‌شنبه کاهش شدیدی نداشتند اما با مثبت شدن جریان پول حقیقی در روز سه‌شنبه نه تنها ارزش معاملات خرد 36 درصد به نسبت روز معاملاتی قبل افزایش داشت؛ بلکه شاخص‌های سهامی نیز با رشد قابل توجه‌ای همراه بودند. با شرایطی که گفته شد؛ تحلیل‌گران بازار سهام معتقدند در صورتی که جریان پول حقیقی در ابتدای هفته پیش‌رو مثبت باشد؛ بازار سهام می‌تواند با رشد تراز شاخص کل دفتر معاملات سال 1401 را به انتها برساند.