به گزارش اکوایران، در معاملات روز یکشنبه، 11 تیر 1402،  شاخص بورس  تهران 13 هزار و 480 واحد نسبت به روز کاری گذشته رشد کرد و تا سطح 2 میلیون و 157 هزار و 395 واحد بالا آمد. 

شاخص کل هم وزن  بورس  نیز با افزایش 8 هزار و 12 واحدی در رقم 754 هزار و 966 واحدی ایستاد. 

شاخص کل  فرابورس  نیز با افزایش 395 واحدی به رقم 28 هزار واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن  فرابورس  با افزایش هزار و 921 واحد به سطح 139 هزار و 499 واحد رسید. 

توقف خروج پول حقیقی

روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام پس از 10 روز مثبت شد و 53 میلیارد تومان   پول حقیقی به   بازار سهام   وارد شد. امروز نماد نیان بیشترین ورود را داشت که ارزش آن 87 میلیارد تومان بود. پس از نیان، نمادهای وبهمن، کتوسعه و پارسان بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین خروج پول حقیقی  به نمادهای وبملت، کالا و فلوله اختصاص داشت.

بورس

نمادهای اثرگذار بر شاخص‌ بورس و فرابورس

امروز نمادهای فولاد، فملی و خودرو نمادهای سبزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل  بورس  داشتند. در مقابل مبین، فارس و وبملت نمادهایی بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند. 

در فرابورس نیز نمادهای آریا، کگهر و خاور بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای فجهان، مارون و غگلستا بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل  فرابورس  داشتند. 

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نیز شهر بیشترین تراکنش را داشت و خودرو و خساپا در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز نیان، عالیس و کتوسعه بیشترین تراکنش را داشتند.  

ارزش معاملات خرد سهام 

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 9 هزار و 351 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 258 میلیارد تومان بود که 3 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.

ارزش معاملات خرد نیز با افزایش 11 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 6 هزار و 20 میلیارد تومان رسید. 

بورس

نمادهای پرمعامله بازار سهام

در معاملات امروز نماد نیان بیشترین ارزش معاملات  بازار سهام  را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 275 میلیارد تومان بود. 

پس از نیان، فملی بیشترین ارزش معاملات را داشت و خودرو رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد سصفها و وبهمن در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام دی با تعداد 500 میلیون و 493 هزار و 17 سهم در صدر قرار گرفته است. خودرو در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به فملی تعلق داشت. دو نماد شهر و کرمان نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

عرضه و تقاضای بورس  

در معاملات یکشنبه، 117 نماد صف خرید داشتند و 28 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 18 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 589 میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش 21 درصدی به 115 میلیارد تومان رسید. 

نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

بورس