به گزارش اکوایران، در معاملات روز شنبه 31 تیر 1402، شاخص کل بورس تهران سقوط کرد و در پایان معاملات، شاخص کل 33 هزار و 280 واحد معادل 1.65 درصد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و تا سطح یک میلیون و 983 هزار و 105 واحد پایین آمد. 

شاخص کل هم وزن بورس نیز با کاهش 12 هزار و 607 واحدی معادل 1.77 درصد در رقم 699 هزار و 935 واحدی ایستاد. 

شاخص کل  فرابورس نیز با افت 306 واحدی معادل 1.15 درصد به رقم 26 هزار و 350 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن  فرابورس  با ریزش 3 هزار و 174 واحد معادل 2.43 درصد به سطح 127 هزار و 436 واحد رسید. 

افزایش خروج پول حقیقی از بورس

روز شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام منفی شد و 776 میلیارد تومان پول حقیقی از  بازار سهام  خارج شد که نسبت به روز چهارشنبه 64 برابر بیشتر شده است. 

امروز نماد شستا بیشترین خروج را داشت که ارزش آن 71 میلیارد تومان بود. پس از شستا، نمادهای وآیند، وبملت، تکیمیا، وتجارت و خگستر بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.

در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای پکرمان، حکشتی و شگویا اختصاص داشت.

بورس

نمادهای اثرگذار بر شاخص‌ بورس و فرابورس

امروز نمادهای شستا، فارس، تاپیکو و شتران نمادهای قرمزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل  بورس  داشتند. در مقابل کاوه، سپید و خزامیا از معدود نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. 

در فرابورس نیز نمادهای وسپهر، صبا و آریا بیشترین اثر کاهشی را بر شاخص داشتند و نمادهای شگویا، کگهر و فغدیر بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص کل  فرابورس  داشتند. 

در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نیز شستا بیشترین تراکنش را داشت و شهر و خگستر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز نیان، کتوسعه و دی بیشترین تراکنش را داشتند.  

ریزش معاملات سهام 

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 7 هزار و 92 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 181 میلیارد تومان بود که 3 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز شامل می‌شود.

ارزش معاملات خرد نیز با کاهش 34 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 4 هزار و 346 میلیارد تومان رسید که کمترین رقم در 5 ماه اخیر است. 

بورس

رکوردداران ارزش و حجم معاملات بازار سهام

در معاملات امروز نماد شستتا بیشترین ارزش معاملات    بازار سهام    را به خود اختصاص داد که  ارزش معاملات  آن 113  میلیارد تومان بود. 

پس از شستا، خزامیا بیشترین ارزش معاملات را داشت و وبملت رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد خگستر و گلدیرا در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

در جدول حجم معاملات نیز سهام شستا با تعداد یک میلیارد و 500 میلیون سهم در صدر قرار گرفته است. دی در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به خگستر تعلق داشت. دو نماد وبملت و کرمان نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

رشد صف‌های فروش 

در معاملات شنبه، 44 نماد صف خرید داشتند و 194 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 10 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 304 میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش 510 درصدی به 830 میلیارد تومان رسید. 

نقشه بازار سهام بر مبنای ارزش معاملات

بورس