برای مثال اگر فردی مسئول در داخل یا خارج از یک شرکت یا صنعت حرف‌هایی را مطرح کند که بر روند قیمتی دارایی‌های وابسته تغییر ایجاد کند، مسئولیت نهاد ناظر ایجاب می‌کند با ورود به این موقعیت به صحت‌سنجی مطالب عنوان شده بپردازد.

این دقیقا نکته‌ای است که فردین آقابزرگی - کارشناس بازارسرمایه - در گفت‌وگو با اکوایران مدنظر قرار داده و می‌گوید: ریشه افزایش و تنوع این اظهارنظرها در موضوع فعالیت سازمان بورس گنجانده شده است. اظهارنظرهای غیرمستند و حتی پیش از موعد انتظار عمومی، تخلف است.