به گزارش اکوایران بهای پایه محصولات زیرگروه پلیمری‌ها و شیمایی‌ها با افزایش نرخ برای عرضه در بازار فیزیکی بورس کالای ایران ظرف هفته جاری از روز دوشنبه ششم شهریور ماه تا روز یکشنبه دوازدهم  این ماه عمدتا افزایشی اعلام شد و به این ترتیب جریان رشد نرخ پایه محصولات گروه پتروشیمی متاثر از سیگنال جهانی ادامه‌دار شد.

نرخ ارز و بهای محصولات پتروشیمی فوب خلیج‌فارس 2 فاکتور تعیین‌کننده قیمت پایه است؛ در شرایطی که نرخ ارز معیار در تعیین بهای پایه محصولات پتروشیمی برای بیش از 7 ماه گذشته در محدوده 28 هزار و 500 تومانی تثبیت شده است؛ نوسان نرخ جهانی تنها فاکتور جهت‌دهنده به قیمت‌های پایه است. در این شرایط نوسان نرخ ارز در بازار آزاد به رفتار معامله‌گران این بازار به خصوص در محصولاتی که میزان عرضه کمتر از تقاضا باشد جهت می‌دهد.

در عین حال پیش‌بینی استمرار روند افزایش قیمت در بازارهای جهانی، با اثرگذاری مثبت بر رشد بهای پایه محصولات پتروشیمی، محرک خرید مواد اولیه از رینگ پتروشیمی‌ها خواهد بود. درواقع صنایع تکمیلی فعال در این حوزه با پیش‌بینی رشد مستمر هفتگی نرخ با سیگنال مثبت جهانی ترجیح می‌دهند تا خریدهای خود را زودتر انجام دهند. به این ترتیب سیگنال مثبت جهانی محرک رونق رینگ پتروشیمی داخلی است.

نوسان منفی دلار رینگ پتروشیمی را از سکه انداخت

اگرچه نرخ ارز معیار در تعیین بهای پایه محصولات پتروشیمی ثابت شده؛ اما نوسان نرخ ارز در بازار آزاد به رفتار متقاضیان این محصولات جهت می‌دهد؛ بررسی روند معاملات محصولات پتروشیمی ظرف ماه‌های اخیر حکایت از آن دارد که نسبت حجم معامله به حجم عرضه و میزان رقابت قیمتی در هفته‌هایی که نرخ ارز در بازار آزاد در کانال قیمتی 50 هزار تومان نوسان داشت، بیشتر بود. اما بازگشت نرخ ارز به کانال قیمتی 49 و 48 هزار تومان و نوسان در این نرخ باعث شد تا از میزان تمایل برای خرید و رقابت قیمتی در رینگ پتروشیمی‌ها کاسته شود.

ظرف هفته گذشته منتهی به روز جمعه سوم شهریور ماه بالغ بر 113‌هزار تن محصول پلیمری در بازار فیزیکی بورس‌کالا عرضه شد که برای آن تقاضایی برابر 112‌هزار تن از سوی خریداران به ثبت رسید و در نهایت 92‌هزار تن محصول مورد معامله قرار گرفت. نسبت حجم معامله به عرضه در این بازار برابر برابر 81 درصد بود. این رقم قابل توجه است، اما نسبت به میزان فروش محصولات پلیمری در هفته‌های قبل کمتر است.