یکی از سیاست‌های اصولی ما از دو سال گذشته توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق صندوق‌ها و سبدگردان‌ها بوده است.

عشقی افزود: ارزش دارایی‌های کلیه صندوق‌ها به ۸۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده که شامل انواع صندوق‌های سهامی، درآمد ثابت، کالایی، جسورانه و ... است و در این میان شاهد رشد خوب صندوق‌های سهامی بودیم که از ۴۵ همت به بیش از ۱۰۰ همت رسیده همچنین دارایی تحت مالکیت سبدگردان ها به بیش از ۱۰۰ همت رسیده‌ است، با توجه به توسعه نهادهای مالی انتظار داریم این روند افزایشی ادامه پیدا کند.

رییس سازمان بورس ادامه داد: بیش از ۷۵ درصد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازدهی بیشتر از بازار کسب شده است. طبق آمار بازدهی سالانه بازار ۳۸ درصد بوده است، در حالی که صندوق‌ها و سبدگردان‌ها بالای ۵۰ درصد بازدهی داشتند.