به گزارش اکوایران، سهام بانک دی در بازار  دوم فرابورس ایران با نماد دی شناخته می‌شود. ارزش بازاری سهام بانک دی در حال حاضر 14 هزار و 270 میلیارد تومان است. بانک دی یکی از بانک‌های ناتراز کشور به شمار می‌رود که در سال‌های گذشته با انباشت زیان مواجه بوده است. زیان انباشته بانک دی در انتهای تابستان سال گذشته 17 هزار و 940 میلیارد تومان بود که تا انتهای نیمه اول سال جاری با رشد 30 درصدی به 23 هزار و 281 میلیارد تومان رسیده است.

بانک مرکزی مدتی است برای اصلاح شرایط بانک‌های ناتراز و زیان انباشته بانک‌ها فروش اموال مازاد این مجموعه‌ها را در دستور کار قرار داده و بانک‌ها ملزم شدند که تمرکز خود را بر عملیات‌های بانکداری قرار دهند. این در حالی است که معمولا برای مزایده‌های اموال مازاد بانک‌ها مشتری پیدا نمی شود که دلیل اصلی آن ارزش بالای این اموال مازاد عنوان می شود. با این تفاسیر روند نزولی تراز عملیاتی بانک‌های ناترازی همچون بانک دی، فصل به فصل بر زیان انباشته آن‌ها میافزاید. 

رشد 33 درصدی ناترازی بانک دی در سال جاری

تراز عملیاتی بانک دی در سال 1400 منفی 3 هزار و 725 میلیارد تومان بود که نشان از متوسط ماهانه منفی 310 میلیارد تومانی این معیار در این سال داشت. کمترین تراز عملیاتی بانک دی در سال 1400 با منفی 508 میلیارد تومان در مهر ماه به ثبت رسید. سال 1401 با ثبت تراز عملیاتی منفی 5 هزار و 126 میلیارد تومان به پایان رسید که متوسط ماهانه این معیار را با ریزش 38 درصدی به منفی 427 میلیارد تومان رساند.

photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۹_۱۵-۱۹-۲۰

کمترین تراز عملیاتی بانک دی در این سال با منفی 740 میلیارد تومان در آذر ماه به ثبت رسید و بیشترین ریزش نیز به فروردین ماه این سال تعلق داشت.

تحلیل بنیادی سهام وپارس/ عبور تراز عملیاتی 6 ماهه بانک پارسیان از منفی 5 همت

در سال جاری تراز عملیاتی بانک دی با ریزش قابل توجهی مواجه بوده است. در شش ماهه ابتدایی سال گذشته تراز عملیاتی بانک دی منفی 2 هزار و 83 میلیارد تومان بود که با کاهش 33 درصدی به منفی 2 هزار و 778 میلیارد تومان رسید. بالاترین میزان ریزش تراز عملیاتی سال جاری به فروردین ماه تعلق داشت و کمترین تراز عملیاتی امسال این بانک نیز با منفی 600 میلیارد تومان در فروردین ماه به ثبت رسیده است.

رکورد شکنی بانک دی در زیان سازی

بانک دی در صورت‌های سود و زیانی چند سال اخیر خود به صورت متداوم زیان فصلی داشته است. این بانک تا قبل از تابستان امسال، یکی از بالاترین زیان‌های فصلی خود را در تابستان سال 1400 با 2 هزار و 14 میلیارد تومان زیان خالص به ثبت رسانده است. حال با گذشت دو سال، بار دیگر زیان فصلی این بانک در تابستان اوج گرفته است.

بانک دی در تابستان امسال 3 هزار و 470 میلیارد تومان زیان خالص داشته است که به نسبت عملکرد تابستان سال قبل خود 366 درصد رشد زیان‌دهی به ثبت رسانده است. این مجموعه در شش ماهه ابتدایی سال 1400 زیان خالص 3 هزار و 7 میلیارد تومانی داشت که در شش ماهه ابتدایی سال 1401 با کاهش همراه بود و به 2 هزار و 34 میلیارد تومان رسید. در سال جاری اما زیان خالص شش ماهه ابتدایی بانک دی افزایش یافت و به 5 هزار و 341 میلیارد تومان رسید.

photo_۲۰۲۳-۱۰-۲۹_۱۵-۱۹-۲۱تحلیل بنیادی سهام سامان/ سود خالص 2.6 همتی بانک سامان تا نیمه سال 1402