علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی در برنامه مارکت تایمز از احتمال کاهش نرخ بهره در اتحادیه اروپا صحبت می‌کند. از نگاه این تحلیلگر نکته مهم این جلسه سیگنال بعدی کاهش نرخ بهره در اروپاست.

نسخه کامل در تلگرام

نسخه کامل در سایت