شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی با نماد وبانک در گزارش تلفیقی حسابرسی شده خود در سامانه کدال از سود خالص ۲۶ هزار میلیارد تومانی خبر داد رقمی که به واسطه فروش سهام شاراک ( پتروشیمی شازند) در سال ۱۴۰۲ برای این شرکت رقم خورده است.

شرکت جنرال مکانیک (رنیک) نیز رقم ۴۷۰ میلیارد تومان سودخالص برای ۱۴۰۲ شناسایی کرده است.

گروه فن‌آوا نیز در سال ۱۴۰۲ سود خود را ۶۹۰ درصد افزایش داد و آن را به ۶۲ میلیارد تومان رساند.

بانک تجارت هم از ۱۲۹۷ میلیارد تومان سود فروش سهام این بانک متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد خبر داده است.