در این بیانیه علاوه‌بر ذکر ۷ چالش بزرگ در اقتصاد که برای رئیس دولت چهاردهم پیش رو است، مواردی همچون قیمت‌گذاری دستوری، حذف شکاف قابل توجه نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد ، تناسب سیاست‌های پولی و مالی، مطالبات شرکت‌های بورسی از دولت، ثبات مقررات و رویه‌ها و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران ، رفع ناترازی انرژی و عدم مداخل دولت در مدیریت شرکت‌ها نیز مطرح شده است.

حسین عبده تبریزی به عنوان یک صاحب‌نظر اقتصادی در این خصوص عنوان کرده است دولت چهاردهم نمی‌تواند با وعده‌های پوپولیستی عنصر همراهی مردم را داشته باشد. برای چنین سیاستی، دولت نیازمند منابع است که به نظر نمی‌رسد چنین منابعی را در دسترس داشته باشد.

همچنین حسین سلاح‌ورزی رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران گفت: اصلی‌ترین معضل و چالش امروز کشور، تحریم‌هاست و کاندیداها به موضوع تحریم‌ها و ضرورت رفع تحریم‌ها کمتر پرداخته‌اند.