به گزارش اکوایران، همزمان سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جلسه ای با مدیران بورسی و مدیران حدود ۳۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه، گردهم آمدند تا راهکارهای حمایت از بازار سرمایه را بررسی کنند. خاندوزی معتقد است که اطلاعات سود آوری شرکت ها نشان می دهد چشم انداز بازار سرمایه روشن است و جای نگرانی برای تصمیم های هیجانی نیست.