به گزارش اکوایران شرکت Lactecکه از سوی دادستانی برزیل برای اندازه‌گیری خسارت اجتماعی و زیست محیطی ناشی از شکستن سد باطله معدنچی سامارکو برزیل تعیین شده بود؛ میزان خسارت ناشی از این فاجعه را حدود 6.73 میلیارد دلار برآورد کرد. این برآورد خسارت به درخواست دادستان فدرال برزیل انجام شد. 

در نوامبر سال 2015 سد باطله معدن سنگ‌آهن سامارکو واقع در برزیل متعلق به دو شرکت واله برزیل و بی اچ پی بیلیتون استرالیا شکسته شد و بسیاری از معدنچیان و ساکنان محلی اطراف معدن را دچار حادثه کرد. شکست سد باطله در این معدن، سبب جاری شدن سیل و مدفون شدن خانه‌های بسیاری که درشهری در نزدکی این معدن واقع بود شد. این حادثه دست کم جان 19 نفر را گرفت و رودخانه ریو دوسه در نزدیکی آن را به شدت آلوده کرد؛ با توجه به جاری شدن این رودخانه به اقیانوس اطلس، این فاجعه حتی اقیانوس اطلس را در معرض خطر قرار داد.

رناتا کریستین داسیلوا گونسالوس یکی از محققین شرکت Lactec می‌گوید:  این شرکت یک ارزیابی زیست‌محیطی کامل درخصوص خسارات ناشی از شکسته شدن این سد باطله انجام داد و نتایج آن را در اختیار دادستانی برزیل قرار داده است. 

شرکت سامارکو متعلق به دو غول معدنی واله و بی‌اچ‌پی بیلتون هنوز در خصوص خسارت تعیین شده در این زمینه اظهارنظری نکرده است. 

با گذشته 6 سال از این فاجعه همچنان فجایع حاصل از آن پابرجا بوده و دو غول بزرگ معدنی نتوانسته‌اند خسارات ایجاد شده را مرتفع کنند.