به گزارش  اکوایران ، شاخص کل بورس در هفته اخیر روند صعودی داشت و یک کانال بالاتر از هفته قبل ایستاد. شاخص کل در روز‌ یکشنبه نزول کرد و در 4 روز دیگر هفته صعود کرد.

در اولین روز هفته شاخص کل بیش از 42 هزار واحد رشد کرد و بیشترین صعود در 9 ماه اخیر را ثبت کرد. روز یکشنبه سقوط 9 هزار و 689 واحدی را پشت سر گذاشت. اما روز دو‌شنبه روند شاخص کل دوباره صعودی شد و 3 هزار و 500 واحد رشد کرد. سه‌شنبه نیز شاخص افزایش 13 هزار و 298 واحدی را ثبت کرد.

شاخص کل بورس در آخرین روز کاری هفته اخیر بیش از 8 هزار واحد صعود کرد و تا سطح یک میلیون و 456 هزار واحد بالا آمد. بدین ترتیب شاخص بورس در پایان هفته نسبت به آخرین روز کاری هفته قبل 58 هزار و 112 واحد بالا‌تر ایستاد.

بورس

بازدهی هفته

شاخص کل در آخرین روز کاری هفته 8 هزار و 853 واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و 456 هزار واحد رسید و نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل 58 هزار و 112 واحد بالا‌تر ایستاد تا برای دومین هفته متوالی بازدهی هفتگی بورس مثبت شود. بازدهی هفته  شاخص بورس مثبت 4 درصد شد و شاخص کل بیشترین بازدهی هفتگی در 12 هفته اخیر را پشت سر گذاشت.

روند شاخص کل هم‌وزن

در هفته اخیر روند تغییرات شاخص کل هم‌وزن مشابه شاخص کل بود. روز شنبه صعود کرد و سپس روز یکشنبه افت کرد و سه روز بعدی را صعودی پشت سر گذاشت. شاخص هم وزن در پایان هفته نسبت به هفته پیشین 16 هزار و 961 واحد بالا‌تر ایستاد و به رقم 391 هزار و 302 واحد رسید و بازدهی مثبت 4.5 درصدی را ثبت کرد که نسبت به افت 0.5 درصدی هفته پیشین بهبود قابل توجهی داشته است.

بورس

افزایش میانگین هفتگی ارزش معاملات

در هفته اخیر در روز دوشنبه به علت رشد ارزش معاملات اوراق بدهی ارزش کل معاملات بازار سهام تفاوت زیادی به روزهای دیگر داشت. روز دوشنبه معاملات کل بازار ارزشی معادل 62 هزار و 871 میلیارد تومان داشت که بالاترین رقم هفته بود. میانگین ارزش معاملات کل هفته 21 هزار و 348 تومان بود که نسبت به رقم 17 هزار و 895 میلیاردی هفته پیشین، رشد 19 درصدی داشته است.

در این هفته، میانگین ارزش معاملات خرد بورس 6  هزار و 192 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 4 هزار و 68 میلیاردی هفته پیشین، رشد 52 درصدی داشته است.

افت 48 درصدی میانگین ارزش صف‌های فروش

میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر 135 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین 123 میلیارد تومان کمتر بود و افت 48 درصدی داشته است. بالاترین رقم هفته 281 میلیارد تومان بود که در روز دو‌شنبه ثبت شد و پایین‌ترین رقم به روز ‌‌‌‌شنبه برمی‌گردد که 56 میلیارد تومان بود.

افزایش 66 درصدی میانگین هفتگی ارزش صف‌های خرید

میانگین ارزش صف‌های خرید در هفته اخیر 401 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته 159 میلیارد تومان بیشتر بود. در این هفته، میانگین ارزش صف‌های خرید 66 درصد افزایش یافته است. بالاترین رقم هفته 778 میلیارد تومان بود که در روز شنبه ثبت شد که بیشترین رقم در 18 روز معاملاتی اخیر از 25 مهر ماه تاکنون است. پایین‌ترین رقم نیز به روز دوشنبه برمی‌گردد که 164 میلیارد تومان بود.

افت 93 درصدی خروج پول حقیقی

در هفته اخیر در دو روز شنبه و سه‌شنبه ورود پول حقیقی به بازار سهام ثبت شد و در روزهای یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی بود.

در مجموع کل هفته 168 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 33 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین افت 93 درصدی داشته است.

بورس