به گزارش اکوایران؛ میزان تجارت خارجی کشور در نیمه نخست امسال ۵۱ میلیون و ۷۸۳ هزار تن کالا بوده که این میزان صادرات از حیث وزن نسبت به سال گذشته ۱۲.۵ درصد کاهش داشته است. طی ماه‌های اخیر همواره شاهد سبقت گرفتن میزان تجارت خارجی کشور به لحاظ وزنی نسبت به ارزش بوده ایم.

روندی که این پرسش را مطرح کرد که کاهش حجم صادرات می تواند به از دست دادن بازارهای صادراتی منجر شود. سوالی در پاسخ به آن محمد مهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران به «اکوایران» گفت: کاهش حجمی صادرات در مدت زمان مورد بررسی به تغییر نوع کالاهای صادراتی باز می گردد و این تغییر موجب شد برهم خوردن تعادل به لحاظ وزنی و ارزشی در تجارت خارجی شد و این امر به معنی از دست دادن بازارهای صادراتی نیست.

به گفته مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران در دوره های قبلی بیشترین صادرات محصولات ایرانی به مواد اولیه که وزن بالایی داشتند از جمله (فولاد، سیمان، پتروشیمی و ...) اختصاص داشت، اما با عوارضی که برای صادرات این کالاها در نظر گرفته شده در حال حاضر شاهد کاهش صادرات این قبیل کالاها هستیم و این امر موجب شد تا وزن کالای صادراتی در مقابل ارزش کاهش داشته باشد.

رییس زاده در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چه کالایی بیشترین حجم صادرات را به خود اختصاص داده اند عنوان کرد: کالاهای حجمی که بیشتر در غالب کالای لوکس قرار دارند در حال حاضر بخش اعظمی از سبد کالای صادراتی را به خود اختصاص داده اند و آنچه مسلم است این کالاها به لحاظ وزنی در میان کالاهای سبک قرار دارند.

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران در ادامه به تاثیر جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرده و در این خصوص می گوید: جنگ اوکراین موجب شد تا صادرات برخی محصولات کشاورزی نیز افزایش پیدا کند، این محصولات در رده کالاهایی قرار دارند که حجم کمی دارند اما با توجه به جنگ قیمت آنها افزایش یافته و این امر نیز بر سبقت گرفتن ارزش کالاهای صادراتی بر وزن آنها اثرگذارد.  

وضعیت تجارت خارجی در نیمه سال

براساس آمار گمرک روند تجارت در نیمه نخست سال جاری نشان می دهد، تجارت خارجی کشور در ۶ ماهه سال جاری با ۱۳.۲ درصد افزایش در ارزش به رقم ۵۰ میلیارد و ۲۸۲ میلیون دلار رسید، روند صادرات کشور در نیمه اول سال جاری ۶۸ میلیون و ۱۰۳ هزار تن بوده است.

به لحاظ وزنی هم میزان تجارت خارجی کشور در نیمه نخست امسال ۵۱ میلیون و ۷۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۴ میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار بوده که این میزان صادرات از حیث وزن ۱۲.۵ درصد کاهش و به لحاظ ارزش ۱۳.۳۲ درصد افزایش نشان می دهد.

اما در خصوص میزان واردات در مدت زمان مورد بررسی می توان گفت، در این مدت ۱۶ میلیون و ۳۲۰ هزارتن کالا به ارزش ۲۶ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار وارد شد که از حیث وزن ۱۴.۷۲ درصد کاهش و از لحاظ ارزش ۱۳.۱۵ افزایش داشت.