به گزارش اکوایران؛ میزان تجارت خارجی کشور در نیمه نخست امسال ۵۱ میلیون و ۷۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۴ میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار بوده که این میزان صادرات از حیث وزن ۱۲.۵ درصد کاهش و به لحاظ ارزش ۱۳.۳۲ درصد افزایش نشان می دهد. با توجه به آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجموع صادرات صورت گرفته در مدت زمان مورد بررسی بخش اعظمی از کالای صادراتی به «چین» صادر شده است. با توجه به آمار اعلام شده مجموع صادرات به این کشور برابر با 7 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است. «چین» از شرکای اصلی ایران محسوب می شود و نکته جالب در نیمه نخست سال جاری این است هرچند «چین» جایگاه نخست در میان کشورهای صادرکننده را در اختیار داشت.‌ اما در میان کشورهای واردکننده «امارات» با صادرات 7 میلیارد و 200 میلیون دلار به ایران در جایگاه نخست قرار گرفت و جایگاه «چین» را گرفت.

براساس آمار اعلام شده صادرات به «عراق» هم در این مدت برابر با 3 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده و سهم «امارات» هم برابر با 3 میلیارد و 100 میلیون دلار بوده است. داده های اعلام شده همچنین نشان دهنده آن است در مجموع 2 میلیارد و 600 میلیون دلار به ترکیه صادر شده است. از سوی دیگر 904 میلیون دلار ایران به ترکیه صادرات داشته است.

شرکا

5 کشور اصلی در واردات

با توجه به آمار داده شده این سوال مطرح می شود که چه کشورهای توانسته اند بالاترین ارزش صادراتی را به خود اختصاص داده اند، براساس ارزیابی های صورت گرفته در این مدت کشورهای «امارات متحده عربی» با ۷ میلیارد و 200 میلیون دلار بالاترین ارزش صادراتی را به خود اختصاص دهد. به گفته فعالان این بخش امارات یکی از پایگاههای صادراتی محسوب می شود و شاهراه تجاری به بسیاری از کشورها محسوب می شود در این میان ایران هم در نیمه نخست سال جاری بیشترین کالای وارداتی خود را از این کشو وارد کرده است.

 با توجه به آمار اعلام شده می توان گفت «چین» با ۶ میلیارد و 800 میلیون دلار، «ترکیه» با ۲ میلیارد و 700 میلیون دلار، «هند» با یک میلیارد و 400 میلیون دلار و « روسیه» با ۸۷۶ میلیون دلار ۵ کشور اول مبدا واردات در نیمه نخست سال جاری به ایران محسوب می شوند.