اما آیا تاثیر این سیگنال‌های اقتصادی و پیش‌بینی رفتار سیاست‌گذاران در مواجه با آن‌ها بر بازارهای کالایی پایدار خواهد بود؟

در این برنامه کامکس میزان اثرگذاری این پارامترها بر بازار بررسی می‌شود و در عین حال وضعیت عرضه و تقاضا برای مس و آلومینیوم به عنوان سیگنال بنیادی اثرگذار بر روند نوسان قیمت نیز مرور خواهد شد.