به گزارش اکوایران، مرکز آمار ایران متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در  تابستان ١٤٠١ را منتشر کرد. واکاوی داده‌های این مرکز نشان می‌دهد، متوسط نرخ رشد دستمزد کارگران بخش کشاورزی 46.3 درصد است که نسبت به متوسط رشد اغلب کالاهای کشاورزی کمتر است. البته هزینه کرد، مصرف‌کنندگان در مقطع مورد بررسی در مناطق شهری بیش از داده‌های مرکز آمار است. با این حال بر اساس همین آمار بیشترین رشد در میان بخش‌ میوه‌ها، سبزیجات و محصولات دامی بوده است.

سقف رشد میوه‌ها 108 درصد؟

براساس داده‌های مرکز آمار در بخش میوه‌ها بازار شاهد رشد فزاینده قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم. در فصل تابستان، متوسط قیمت زردآلو 21 هزار و 337 تومان، هلو 14 هزار و 963 تومان و آلبالو 18 هزار و 882 تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٣٧,٣، ٢٨.٢ و ٣٩.٩ درصد افزایش داشته‌ است. به علاوه، متوسط قیمت گیلاس با ١٠٨.٥ درصد افزایش به 56 هزار و 483 تومان رسیده است.

در این مقطع متوسط قیمت سیب درختی 12 هزار و 84 تومان بوده که  آن هم نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٣,٨ درصد افزایش داشته‌ است. همچنین متوسط قیمت انگور 12 هزار و 536 تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٤.٧ درصد افزایش داشته‌ است.

این رشد در بازار درحالی رخ داده بود که باتوجه به افزایش تولیدات باغی طبق آمار جهادکشاورزی انتظار می‌رفت؛ شاهد رشد غیرنامتعارف این محصولات نباشیم.   

کمترین رشد را خیار ربود

جزئیات داده‌های موجود نشان از رشد نمودار گروه بخش سبزیجات در فصل تابستان می‌دهد، در  این بخش در سه ماهه دوم سال ١٤٠١، متوسط قیمت سیب زمینی 10 هزار و 269 تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٤٩,٣ درصد افزایش داشته‌ است.

در این مقطع  متوسط قیمت گوجه فرنگی 5 هزار و 469 تومان بوده که آن هم  نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٣٧.٢ درصد افزایش داشته‌ است. داده‌های این مرکز نشان می‌داد، در فصل تابستان ١٤٠١ متوسط قیمت پیاز با 60 درصد افزایش نسبت به تابستان سال قبل، به 5 هزار و 185 رسیده است.

در مقابل در بخش محصولات جالیزی، در سه ماهه دوم سال ١٤٠١، متوسط قیمت هندوانه 2 هزار و 390 تومان و متوسط قیمت خربزه 3 هزار و 651 تومان بوده است که به ترتیب نسبت به فصل تابستان سال قبل ١٠,٧ و ٣٣.٣ درصد کاهش داشته‌ است. اما متوسط قیمت خیار نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٥.٩ درصد افزایش داشته‌؛ این رقم  8 هزار و 804  تومان گزارش شده است.

جای خالی رشد منفی

در بخش حبوبات، در فصل تابستان سال ١٤٠١، متوسط قیمت نخود با ٦٣,١ درصد افزایش به 34 هزار و 977 تومان و متوسط قیمت عدس با ٨٤.٤ درصد افزایش به 46 هزار و 576 تومان رسیده است.

مرکز آمار وضعیت نمودار نرخ غلات را هم افزایشی نشان می‌دهد، در این بخش در فصل تابستان سال ١٤٠١، متوسط قیمت گندم 11 هزار و 429 تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢٥,٤ درصد افزایش داشته‌ است. همچنین متوسط قیمت جو 10 هزار و 342 تومان اعلام شده که گفته می‌شود این رقم نیز نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨٥.٦ درصد افزایش داشته ‌است.

در این مقطع در بخش محصولات علوفه‌ای، متوسط قیمت یونجه 5 هزار و 553 تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٢,٢ درصد افزایش داشته‌ است. در مقابل  متوسط قیمت کاه 10.8 درصد کاهش داشته ؛ میزان رقم ثبتی برای کاه  2 هزار و 522 تومان بوده است.

پرواز دام و طیور

داده‌های مرکز آمار در بخش دامداری سنتی نشان می‌دهد، در فصل تابستان متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده 74 هزار و 405 تومان و متوسط قیمت یک کیلوگرم گاو پرواری زنده 76 هزار و 817 تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٤١,٥ و ٤٩.٨ درصد افزایش داشته‌ است.

در این مقطع بخش فرآورده‌های دامی سنتی، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند 23 هزار و 977 تومان و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو 11 هزار و 863 تومان بوده که نسبت به فصل تابستان سال قبل به ترتیب ٨٥,٥ و ١٠٦ درصد افزایش نشان می‌دهد.

قطعا مصرف‌کنندگان برای خرید این اقلام در مدت مورد بررسی در کلان شهرها بیش از این هزینه کرده‌اند.

نوسانات رشد در خدمات

وضعیت نمودار قیمتی در بخش خدمات نیز نشان از رشد می‌دهد. در بخش دستمزد نیروی کار می‌توان به خوبی دید، دستمزد نیروی کار در بسیاری از موارد نسبت به بهای نهایی کالا عرضه شده در بخش کشاورزی کمتر  بوده است. در مقطع مورد بررسی متوسط نرخ رشد دستمزد روزانه کارگران این بخش 46.3 درصد  بوده است.

در این بین متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین مرد 275 هزار و 369 تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد افزایش داشته است و متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین زن 175 هزار و 957 تومان بوده که نسبت به فصل تابستان سال قبل ٣٩.٦ درصد افزایش داشته‌ است. در این فصل متوسط دستمزد روزانه کارگر تنک کار مرد 275 هزار و 618 تومان و متوسط دستمزد روزانه کارگر تنک کار زن 210 هزار و 865 تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٤٦.٩ و ٥٧.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش هزینه خدمات ماشینی، در مقطع مورد بررسی هزینة شخم زمین زراعی آبی 908 هزار و 263 تومان در هر هکتار و هزینة شخم زمین زراعی دیم 651 هزار و 881 تومان در هر هکتار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٧٢,٢ و ٩٥.٥ درصد افزایش داشته‌ است.