اما بهبود واقعی بازار مسکن در چین منوط به آن خواهد بود که مردم چین توان خرید مسکن را داشته باشند.

در این برنامه کامکس با حضور محمدحسین بابالو، تحلیلگر بازار کامودیتی‌ها به بررسی سیاست‌های اقتصادی چین بر بازار کامودیتی‌ها پرداخته می‌شود و  تحلیلی از نوسان میان و بلند مدت قیمتی کالاهای پایه ارائه می‌شود.