طبق آمار این وزارتخانه، مصرف کنسرو زیتون در ایران سه برابر مصرف دنیا است اما مصرف سرانه روغن زیتون در ایران حدود ۱۶۰ گرم است که در مقایسه با استانداردهای دنیا بسیار کمتر است.

حال سوال این است که دلیل اینکه مردم ایران در مقایسه با سایر روغن های خوراکی مصرف زیادی از روغن زیتون ندارند چیست؟ برای تقویت مصرف این محصول چه اقداماتی باید انجام داد؟

علیرضا نبی، رئیس هیات مدیره و بنیانگذار شرکت آرشیا در واکنش به گروهی که این موضوع را به فقر فرهنگی ارتباط می‌دهند می‌گوید اشکال کار جای دیگری است. او معتقد است: چیزی به نام صنعت زیتون باقی نمانده است.