به گزارش اکوایران: علی چاغروند جایگزین ایرج شیدایی دبیر‌کل سابق اتاق بازرگانی ایران شد. اعضای هیات رییس اتاق بازرگانی ایران شامل 7 نفر می شود که با رای اعضای اتاق انتخاب می‌شوند و دبیرکل اتاق بازرگانی هم یکی دیگر از اعضای هیات رییسه است که توسط رییس اتاق بازرگان ایران انتخاب می‌شود. با این شرایط پس از انتخابات دور دهم اتاق بازرگانی ایران در 28 خرداد سال جاری امروز حسین سلاح ورزی رییس اتاق بازرگانی علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران با حفظ سمت، سرپرستی وظایف دبیرکلی اتاق ایران انتخاب کرد.

چاغروند پیش از این معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران بود که بر اساس حکم جدید با حفظ سمت، وظایف دبیرکلی اتاق را نیز سرپرستی خواهد کرد.

در حکم رئیس اتاق ایران آمده است: «با توجه به سوابق و تجارب ارزنده شما در بخش‌های مختلف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تا تعیین و معرفی دبیرکل جدید، با حفظ سمت برای سرپرستی وظایف دبیرکلی تعیین می‌شوید. امید است که در راستای سیاست‌های ترسیمی از سوی هیأت رئیسه محترم و در تعامل و همکاری با مدیران و کارکنان اتاق با اتکال به خداوند متعال در مسیر وظایف و مأموریت‌های مربوطه موفق و سربلند باشید.»