مهدی حمیدی افزود: نیاز کشور مشخص است و در حال کمک به حوزه هستیم. روند رو به تسریع است. اگر باگی در این زمینه وجود دارد، قطعا در حوزه وزارت صمت نیست اما به کسی واردات می‌دهیم که تولید داخل نداشته باشد یا اگر داشته باشد باید یک نمونه داخلی هم خریداری کند.

به گفته او، آمارها نشان می‌دهد قیمت ماشین‌آلات معدنی رو به کاهش است.