به گزارش اکوایران، 14 مرداد ماه رضا محتشمی پور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت ( صنعت، معدن و تجارت) در نامه ای به مهدی ضیغمی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران درخواست حذف سقف و سابقه واردات برای 11 کد تعرفه را داد. در این نامه تاکید شد، بررسی سقف و سابقه واردات صرفا برای واحدهای تولیدکننده منتفی شود و صرفا آنها قابلیت واردات با ارز خود و دیگران را داشته باشند. 

یازده کد تعرفه مورد نظر محتشمی پور شامل کدهای «72091600»، « 72193300» ، «72193500»، «72105000»، «72202000»، «72021100» ، «72201200»، «72193200»،«72083900»،«72091700» و «72193400» است.

به دنبال درخواست محتشمی پور ، نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات، 25 مرداد ماه سال جاری در نامه ای به شیرازیان مدیر دفتر فناوری داده وزارت صمت در مورد  موضوع حذف شرط سابقه واردات سخن گفت. 

اسناد مکاتبه محتشمی پور و مهدی ضیغمی را اینجا بخوانید.