به گزارش اکوایران؛ براساس گزارش کمیسیون صنایع غذایی ایران سهم صادرات این صنعت نسبت به کل صادرات غیرنفتی کشور از سال 1396 تا 1401 از 5.8 به 3.6 درصد کاهش داشته است، روندی که در 5 ماه نخست سال جاری مجدد شکل افزایشی به خود گرفت و به 4.5 درصد رسید. با توجه به روند صادرات این بخش در بازه زمانی مورد بررسی می‌توان گفت میانگین سهم ارزش صادرات صنایع غذایی در مدت زمان مذکور حدود 5.5 درصد صادرات غیرنفتی بوده است.

فعالان این بخش معتقدند عمده دلیل کاهش سهم ارزش صادرات صنایع غذایی در بازه زمانی مورد بررسی ناشی از حذف ارز ترجیحی و تغییراتی است که در بازار ارز رخ داده است. به گفته فعالان این بخش بعد از اجرایی شدن پیمان‌سپاری ارزی واقعی شدن ارزش کالاهای صادراتی، مورد توجه قرار گرفت و به دنبال آن، آمار صادرات از منظر ارزشی کاهش پیدا کرده که در اصل می‌توان گفت این کاهش ناشی از واقعی شدن ارزش کالاهای صادراتی بوده است.

براساس داده‌های اعلام شده از سوی گمرک علاوه بر نوسان ارزشی صادرات صنایع غذایی این بخش به لحاظ وزنی نیز در 6 سال و نیم مورد بررسی نوسان بسیاری داشته و در سال 1399 روند پلکانی رشد این بخش قطع شد.

در بازه زمانی 1396 تا 1402 سهم‌بری ارزشی صادرات صنایع غذایی از ارزش صادرات غیر نفتی با نوساناتی کاهشی همراه بوده و از 1.27 درصد در سال 1396 به 1.35 درصد تا پایان سال 1401 رسید و سهم ارزش صادرات صنایع غذایی از ارزش صادرات غیرنفتی در 5 ماهه نخست 1402 حدود 1.42 درصد بوده است.

از سوی دیگر براساس ارزیابی‌ها میانگین سهم ارزشی صادرات صنایع غذایی در بازه زمانی مذکور حدود 1.6 درصد صادرات غیر نفتی بوده است.

photo_۲۰۲۳-۰۹-۱۸_۱۶-۵۲-۲۱

ارزش صادرات صنایع غذایی

براساس داده‌های منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران، سهم ارزش صادرات صنایع غذایی در سال 1396 در حدود 5.8 درصد برآورد شده که این حجم در سال 1397 با کمی افزایش به 6.2 درصد رسید. روندی که در سال 1398 و 1399 بیشترین رشد را تجربه کرد و به 7.5 درصد رسید. اما این رشد در سال 1399 قطع شد و از سال 1400 شاهد ریزش ارزش صادرات صنایع غذایی بودیم. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در این سال مجدد شاهد نوسانی شدن سهم ارزش صادرات صنایع غذایی بودیم و در این سال ارزش صادرات این بخش به به 3.4 درصد رسید، روندی که با رشد اندک در سال 1401 به 3.6 درصد رسید و در نیمه سال جاری هم به 4.5 درصد مجدد شکل افزایشی را تجربه کرد.

photo_۲۰۲۳-۰۹-۱۸_۱۶-۵۲-۲۲

سهم وزن صادرات صنایع غذایی

روند سهم وزن صادرت صنایع غذایی هم مانند سهم ارزشی در بازه زمانی مورد بررسی شکلی نوسانی داشته بطوریکه در سال 1396 سهم وزن صادرات صنایع غذایی از 1.2 درصد با رشد پلکانی به 2.4 در سال 1399 رسید و مجدد این روند از سال 1400 شکل کاهشی به خود گرفت و به 1.4 رسید.