به گزارش اکوایران؛ براساس داده‌های اعلام شده از سوی وزارت ‌جهادکشاورزی نیاز کشور به وادرات برنج سالانه ۳ تا ۳.۵ میلیون تن است که بخشی از نیاز بازار از محل تولید داخل  و بخش دیگر نیز از محل واردات تامین می‌شود. به عبارت دیگر حدود ۴۰ درصد نیاز بازار از  محل واردات به شکل سنواتی و حدود ۶۰ درصد نیاز بازار از محل برنج داخلی تامین می شود. داده‌های اعلام شده نشان می‌دهد با توجه به تولید ۲.۵ میلیون تن برنج در داخل کشور قرار است حجم واردات برنج امسال به کمتر از یک میلیون تن برسد تا به این طریق تراز میان عرضه و تقاضا فراهم شود.

احمد خانی نوذری معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اینکه مطابق گزارش‌های معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی سالانه ۲ تا ۲.۵ میلیون تن با توجه به شرایط اقلیمی و میزان بارندگی ظرفیت تولید برنج داریم. همچنین آمار واردات یک دهه گذشته نشان می دهد که به طور متوسط ایران سالانه بالغ بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن واردات برنج داشته است. این یعنی در سال‌هایی واردات ۲ میلیون تن و در برخی سال‌ها نیز کمتر از یک میلیون تن هم بوده است.

معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ با توجه به افزایش قیمت برنج در بازار داخلی میزان واردات برنج با مدیریت وزارت جهاد ۳۰ درصد بالاتر از میانگین و بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن بود. این میزان واردات تقریبا در سال‌هایی در دهه ۹۰  به واسطه شرایط خشکسالی و به تبع آن کاهش تولید  برنج داخلی نیز اتفاق افتاد.

به گفته نوذری، به واسطه ورود برنج خارجی به بازار در سال گذشته بخشی از چالش‌های افزایش قیمت برنج خارجی مدیریت شد و برنج داخلی نیز با وجود افزایش قیمتی که داشت در سال ۱۴۰۲ اصلاح قیمت شد. بازار نیز از منظر عرضه و تقاضا به تعادل رسید و قیمت‌ها در مسیر کاهش قرار گرفت.

چگونگی واردات برنج در سال جاری

به گفته وی به طور متوسط قیمت‌های برنج ایرانی در سال‌جاری پایین تر از سال گذشته است. خانی نوذری عنوان کرد: آمارهایی ارائه شده که سال گذشته  ۲ تا ۳ میلیون تن واردات برنج و بالغ بر ۳ میلیون تن تولید برنج داخلی داشتیم ولی این آمارها صحیح نیست. گزارش‌های وزارت جهادکشاورزی نشان می‌دهد که در سال گذشته کمتر از ۲.۵ میلیون تن برنج تولید داخل داشتیم که با مجموع واردات یک میلیون و ۸۰۰ هزارتنی التهابات بازار  مدیریت شده است.

وی همچنین افزود: امسال گله‌مندی برخی تولیدکنندگان وجود داشت که باتوجه به کاهش قیمت برنج داخلی ممکن است تولید اقتصادی نباشد و باید در حوزه واردات مدیریت صورت گیرد. در این راستا در وزارت جهادکشاورزی با توجه به اعلام رسمی معاونت زراعت مبنی بر تولید ۲.۵ میلیون تنی برنج در سال‌جاری سقف ثبت سفارش‌ها را تعیین و بنا را بر این گذاشتیم که در سال ۱۴۰۲ حجم برنجی که وارد کشور می‌شود حداقل ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن پایین‌تر از سال گذشته و حتی از میانگین نیز کمتر باشد. این یعنی به جز شرکت بازرگانی دولتی که ذخایر راهبردی را مدیریت می‌کند برنامه ریزی کردیم حجم واردات برنج در سال ۱۴۰۲ در کشور کمتر از یک میلیون تن باشد.

معاون بازرگانی وزارت جهادکشاورزی در ادامه گفت: بر همین مبنا سهم بازار هر کدام از واردکنندگان برنج را تعیین کردیم و به آنها ثبت سفارش دادیم و طبیعتا با توجه به اینکه امسال میزان واردات کمتری خواهیم داشت سهم هرکدام از این بازیگران در سال جدید با توجه به اعمال رتبه اعتباری بازرگان و در نظر گرفتن سابقه واردات آنها به مراتب پایین تر از سال گذشته خواهد بود.