به گزارش اکوایران؛ براساس یافته‌های به‌دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید این بخش نیز در بهمن‌ماه با ثبت عدد 56.95، بالاترین مقدار نه ماه اخیر از خردادماه را به تجربه کرده است. فعالان اقتصادی معتقدند رشد شامخ کل و شامخ صنعت در در ماه‌های پایانی سال روندی طبیعی است و این امر به دلیل افزایش تقاضا در پایان سال و حجم فعالیت در بخش اقتصاد در مقایسه با ماه دی صورت می‌گیرد.

براساس گزارش شاخص مدیران خرید در این ماه «شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان» با عدد 58.18 بیشترین میزان در سری زمانی 53 دوره را ثبت کرده ‌است. رشد صورت گرفته در شاخص کل اقتصاد در حالی که در بهمن ماه «شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» با عدد68.80 بیشترین مقدار چهار ماه گذشته را به ثبت رسانده و هم‌زمان عدد «شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل» هم در این مدت 49.78 بوده که در مقایسه با ماه قبل کاهش د اشته است. این دو شاخص از عوامل اثرگذار در بخش تولید محسوب می‌شود و عدد به دست آمده نشان می‌دهد، در بهمن ماه واحدهای تولیدی در تنگا قرار داشته‌اند.  

از سوی دیگر «شاخص میزان صادرات کالا و خدمات» نیز در بهمن ماه 49.36 ثبت شده که برای هشتمین ماه متوالی با کاهش روبرو بوده است.              بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه روند شاخص کل اقتصاد در بهمن ماه مثبت بوده، با این حال نوسان نرخ ارز، هزینه تامین مواد اولیه را بالا برده و بخش تولید در زنجیره تامین خود با مشکل مواجه شده است. همچنین در برخی از شرکت‌ها به منظور کنترل هزینه‌های بالای نهاده‌های تولید با توجه به نوسان نرخ ارز و نزدیکی به ماه رمضان، استخدام نیروی کار کاهش داشته است و انتظارات بهبود در فعالیت‌های اقتصادی در اسفندماه در میان کسب‌وکارها تضعیف شده است. 

در بررسی شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده این است که اقتصاد از رکود خارج شده، اما اگر عدد شاخص زیر عدد ۵۰ باشد به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است که با توجه به عدد به دست آمده در ماه گذشته میلادی می‌توان گفت صنعت جهان در رکود قرار دارد.

شامخ 2

شاخص مدیران خرید کل  

گزارش شاخص مدیران خرید اتاق ایران، نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در بهمن‌ماه مقدار 55.05 محاسبه شده و پس از سه ماه در محدوده خنثی و رکودی، این شاخص برای اولین بار افزایش داشته و به بالاترین مقدار 9 ماهه اخیر از خردادماه رسیده است. بااین‌حال، با توجه به نوسان نرخ ارز و نزدیکی به ماه رمضان، تداوم این بهبود در اسفندماه در میان کسب‌وکارها ضعیف شده است، به‌طوری‌که «شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در بهمن‌ماه در میان مولفه‌های اصلی کمتر از 50 ثبت شده است.

براساس ارزیابی صورت گرفته در بهمن ماه عدد «شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار»  57.06  ثبت شده و پس از دو ماه رکود پیاپی و کاهش، بیشترین مقدار چهارماهه از آبان ماه را ثبت کرده‌است. به دلیل نزدیک شدن به پایان سال و افزایش در تقاضای مشتریان به خصوص در برخی از فعالیت‌ها، شاخص در بهمن‌ماه بهبود داشته است.

از سوی دیگر «شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان» نیز در بهمن‌ماه (58.18) بوده که بیشترین میزان خود را در سری زمانی 53 دوره محسوب می‌شود. دلیل اصلی افزایش شاخص، سطح پایین تقاضا طی ماه‌های گذشته بوده که با نزدیک شدن به پایان سال، اکثر کسب‌وکارها با تقاضای بیشتری از سوی مشتریان روبرو بوده‌اند در نتیجه شتاب افزایش در شاخص با سرعت بیشتری همراه بوده است.

عدد «شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» نیز در بهمن 49.27 برای دومین ماه پیاپی کاهشی است، تقاضای ضعیف طی چند ماه پیاپی و روند افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید از یک سو و تورم و فشارهای مداوم هزینه‌های زندگی از سوی دیگر، کاهش سطح استخدام نیروی کار را هم در طرف تقاضا و هم طرف عرضه نیروی کار به همراه داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، در این مدت «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» برابر با 68.80 بیشترین مقدار چهار ماه گذشته را به ثبت رسانده است. با نوسان نرخ ارز کسب‌وکارها در زنجیره تأمین با فشارهای تورمی روبرو شده‌اند، بااین‌حال ازآنجاکه بخشی از مواد اولیه عرضه شده در بازار در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به نظر می‌رسد اثرات تورمی نرخ ارز در صورت افزایش نرخ آن، طی ماه‌های آتی، افزایش یابد.

از سوی دیگر عدد «شاخص میزان صادرات کالا و خدمات» هم در بهمن ماه به 49.36 رسید و  هشتمین کاهش متوالی صادرات از تیرماه را نشان می‌دهد. البته در مقایسه با ماه قبل شرکت‌ها شدت کاهش کندتری را به ثبت رسانده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد عدد «شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات» نیز در بهمن ماه 58.72 بوده که بعد از سه ماه کاهش پیاپی در بهمن‌ماه افزایش داشت و به بیشترین مقدار در نه ماه اخیر رسید، به دلیل افزایش تقاضای داخلی در پایان سال، فروش داخلی به‌ویژه در بخش صنعت و خدمات و کشاورزی افزایش داشته است.

شامخ 3

شاخص مدیران بخش صنعت

از سوی دیگر براساس یافته‌های به‌دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، «شاخص مدیران خرید صنعت» در بهمن‌ماه با ثبت عدد 56.95، بالاترین مقدار نه ماه اخیر از خردادماه را به ثبت رسانده است. در بهمن‌ماه همه مولفه‌های اصلی بیشتر از 50 گزارش شده‌اند و در میان فعالیت‌های بخش صنعت نیز همانند ماه قبل «شاخص صنعت پوشاک و چرم» کاهشی بوده و کمترین میزان شامخ کل را در میان سایر فعالیت‌ها داشته است.

مطابق روال هرسال به دلیل نزدیک شدن به پایان سال، تقاضا بهبود داشته و شاخص میزان سفارشات مشتریان در بهمن (61.25) بیشترین مقدار نه ماه اخیر از خرداد را به ثبت رسانده است که این افزایش تقاضا، افزایش میزان تولید بخش صنعت (57.07) را به دنبال داشته به‌طوری‌که تولید هم بیشترین مقدار 9 ماهه از خردادماه را ثبت کرده‌است.