به گزارش اکوایران، اواخر سال گذشته با دستور شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران، انتخابات اتاق بازرگانی آبادان ابطال شد و ساختمان این آن پلمب شد.

 پس از تعطیلات نوروزی پلمپ اتاق آبادان به دستور دادستان آبادان برداشته شد. اما هیات رئیسه وهیت نمایندگان به اتاق بازرگانی اجازه ورود به آنها داده نمی‌شود. ضمن اینکه قفل کل ورودی های اتاق هم عوض شده است.

به دنبال این اتفاق اتاق بازرگانی،، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان در بیانیه‌ای این رویکرد شورای عالی نظارت را محکوم کرد و اعضای آن را به قانون‌مداری دعوت کرد.

با این وجود، شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی دستور  داد، یک هیات سه نفره،  اداره اتاق آبادان به دست بگیرند. 

این موضوع را یک منبع آگاه به «اکوایران» گفت.  او درباره اینکه چه کسی و یا چه کسانی قرار است اتاق بازرگانی آبادان را اداره کنند؟ گفت: فعلا اتاق تعطیل است. از شنبه 25 فروردین قرار است، طبق درخواست سازمان صمت آبادان و دستور شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، یک هیات سه نفره اداره اتاق آبادان را به دست خواهند گرفت. سه نفر از اتاق‌های بازرگانی خرمشهر و آبادان و سازمان صمت آبادان هستند که تا انتخابات مجدد قرار است این اتاق را اداره کنند. 

به گفته این منبع آگاه،  انتخابات آتی در خرداد برگزار می‌شود. البته درحال حاضر زمان دقیق برگزاری انتخابات مشخص نیست. او افزود: حتی شیوه نامه برگزاری هم مشخص نیست. معلوم نیست انتخابات به سیاق قبل برگزار می‌شود یا تغییر خواهد کرد.

او در مورد اینکه آیا امکان حضور در انتخابات را دارد یا نه؟ به «اکوایران» گفت: فعلا ممنوعیتی برای حضور رئیس و سایر اعضا هیات رئیسه در انتخابات ایجاد نشده است. 

انتخابات خرداد 1403، سومین انتخاباتی است که ظرف حدود 14 ماه گذشته در آبادان برگزار خواهد شد. اولین بار اسفند 1401 بود که انتخابات اتاق بازرگانی آبادان به همراه همه اتاق‌های سراسر کشور برگزار شد. اما اردیبهشت 1402 انتخابات  باطل شد. برای همین برای دومین بار خرداد سال 1402 انتخابات مجدد برگزار شد. پس از 10 ماه از برگزاری مجدد انتخابات دوباره به دستور شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران، این انتخابات ابطال شد. حالا مشخص نیست؛ اگر برای بار سوم هیات رئیسه فعلی اتاق بازرگانی آبادان پیروز شوند. دوباره شورای عالی نظارت، انتخابات را رد می‌کند یا نه؟