به گزارش اکوایران؛ محمدعلی نیکبخت وزیر جهادکشاورزی، مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درباره قیمت تضمینی چغندر قند بهاره و پاییزه را با لحاظ هزینه حمل برای سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ابلاغ کرد.

در نامه رییس شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی آمده است: به استناد مفاد قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه ۱۳۹۹ مجلس، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی با تاکید بر به کارگیری رویکرد جایگزینی سیاست قیمت خرید تضمینی به جای خرید تضمینی تصویب شد.

در ادامه تاکید شده است: 

۱- قیمت خرید تضمینی چغندرقند بهاره و پاییزه با لحاظ هزینه حمل و نقل برای سال زراعی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ برای هر کیلوگرم چغندرقند بهاره با عیار ۱۶ درصد سه هزار و ۹۳۰ تومان و برای هر کیلوگرم چغندرقند پاییزه با عیار ۱۵ درصد سه هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شد.

۲- به ازای هر تن چغندرقند بهاره و پاییزه، ۲ کیلوگرم قند یا شکر به نرخ ۳۰ هزار ریال و ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک به نرخ ۱۲ هزار ریال به عنوان جایزه تحویل شود.

۳- در اجرای بندهای (ت) و (ر) ماده (۳۵) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت الگوی کشت ابلاغی توسط وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

۴- به منظور بهبود شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی رعایت کامل استانداردهای مربوط ضروری است.

۵- انجام خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به داشتن بیمه محصول است.

۶- به استناد ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده (۲۶) آئین نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی به منظور تولید محصولات سالم خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت حد مجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی است.

۷- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز این مصوبه را از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه کل کشور تامین کند.

نرخ خرید تضمینی چغندر قند 1403