دبیرکل ACD گفت: ایران دارای چشم‌اندازی است که در صورت تحقق به نفع کلیه کشورهای عضو و مردم آن خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر ایران تلاش کرده تا در راستای اهداف بلندمدت این مجمع، حرکت به سمت توسعه پایدار را پیش ببرد.

همچنین ۳۵ کشور عضو مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا در نشست دوم تلاش می‌کنند با گسترش گفت‌وگو و تعامل، صدا و نگرانی‌های خود را به گوش بازیگران منطقه و جهان برسانند.