به گزارش اکوایران:  آمار واردات و صادرات آن‌ها در سال 1402 در مقایسه با سال 1401نشان می ‌دهد، این شرکت‌ها در سال گذشته در مجموع  127 هزار تن کالا و به لحاظ ارزش 2.3 میلیارد دلار وارد کشور کرده‌اند، که به لحاظ حجمی افتی 63.44 درصدی و به لحاظ ارزش افتی13.6 درصد داشته است. با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت ارزش واردات یک کیلوگرم دارو در سال 1402 برابر با 18 دلار بوده است که رقم بسیار ناچیری است.

از میان شرکت‌های واردکننده ارزش واردات هر کیلوگرم دارو شرکت «بهستان دارو» 530 دلار بوده که بالاترین رقم به لحاظ واردات به این شرکت اختصاص داشته است.

روند صادرات دارو

داده‌های اعلام شده از سوی گمرک نشان می‌دهد، این افت تنها به واردات دارو اختصاص نداشته، بطوریکه میزان صادرات شرکت‌های دارویی حدود 80 هزار تن به ارزش 170 میلیون دلار بوده است که کاهشی 4.54 درصدی در وزن و افزایشی 10.6 درصدی در ارزش نسبت به سال 1401 داشته است.

 جهت بررسی عملکرد واردات و صادرات شرکت‌های عضو سندیکای تولیدکننده دارو، عضو سندیکای مکمل، مواد اولیه دارو و واردکنندگان دارو در سال 1402 ، فهرستی مشتمل بر 231 شرکت عضو سندیکای تولیدکننده دارو، 319 شرکت عضو سندیکای مکمل، 66 شرکت عضو سندیکای مواد اولیه دارو و 56 شرکت واردکننده دارو (در مجموع شامل 672 شرکت) مورد مطالعه قرار گرفت؛ که از این تعداد 373 شناسنامه ملی (شرکت یکتا) ملاک مورد ارزایابی قرار گرفتند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1402 سهم واردات این شرکت‌ها از کل واردات کشور، در مجموع حدود 0.32 درصد از وزن و 3.55 درصد از ارزش بوده است. از سوی دیگر سهم صادرات آن‌ها از کل صادرات کشور در حدود 0.06 درصد به لحاظ وزن و 0.34 درصد از نظر ارزش بوده است. 

شرکت‌های وارد کننده دارو

ارزیابی صورت گرفته نشان می‌دهد در میان این شرکت‌ها «بهستان دارو» با 217 میلیون دلار، «کوبل دارو» با 133 میلیون دلار و «اکتوورکو» با 113 میلیون دلار، «نووونوردیسک پارس» با 64 دلار و «روژین پلاسما» با 63 میلیون دلار در صدر جدول واردکنندگان عمده قرار داشته‌اند. این پنج شرکت در مجموع با 589 میلیون دلار، سهم 25.11 درصدی از کل واردات را به خود اختصاص داده‌اند.

شرکت‌های صادرکننده دارو

 با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت از میان شرکت‌های واردکننده دارویی در بازه زمانی مورد بررسی شرکت‌های «درمان آرا» با ارزش 18.6 میلیون دلار، «آریوژن فارمد» 18.2 میلیون دلار،«صنایع شیمایی کیمیاگران امروز» با ارزش 17.1 میلیون دلار،‌ «بهستان پلاسما»  با ارزش 16 میلیون دلارو «تحقیقاتی سیناژن» با 15.6 میلیون دلار پنج صادرکننده عمده در بازه زمانی مورد بررسی بوده‌‌اند. که در مجموع با 86 میلیون دلار،‌سهمی در حدود 50.48 درصدی از کل صادرات این شرکت‌ها را در سال 1402 به خود اختصاص دادند.