عضو هیأت مدیره فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی ایران در ایران فود این هفته با مروری بر اثرات کمبود نقدینگی بر مسیر فعالیت صنایع غذایی در حوزه شیرینی و شکلات، آینده صادرات این صنعت را تشریح کرده و مهم‌ترین انتظارات فعالان این صنعت از دولت چهاردهم را مطرح کرده است.