به گزارش اکو ایران، از هفته گذشته اخذ ویزا برای سفر به عراق لغو شد پیش از این عراق قبول کرده بود صدور ویزا را رایگان کند اما با درخواست ایران و اصرار تجار عراقی حذف صدور ویزا مورد موافقت دولتمردان این کشور قرار گرفت.

او با مرور تاریخچه مذاکرات ایران و عراق برای حذف ویزا اظهار کرد: در حال حاضر حذف ویزا فقط برای سفرهای هوایی رخ داده است و ایرانی ها و عراقی در برگشت می توانند از مرزهای زمینی عبور کنند.

 سید حمید حسینی عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق در گفت و گو با اکو ایران دلایل و انگیزه های طرف عراقی برای حذف ویزا را می گوید.

او در این گفت و گو نگاه جدید تجار عراقی  و ایرانی به همکاری در دولت های جدید را نیز تشریح کرده است و امیدوار است:  مناسبات اقتصادی  ایران و عراق با استقرار دولت های جدید در دو کشورتوسعه یابد، با عین حال حسینی تاکید دارد: عراقی‌ها در دو سال گذشته به دلیل تحریم‌ها در حوزه صدور ضمانت نامه ارزی همکاری نمی‌کنند.

گفت و گوی مشروح اکو ایران با سید حمید حسینی عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق را ببینید.