به گزارش اکوایران؛براساس نظرسنجی انجام شده رقم شاخص مدیران خرید برای مهرماه سال جاری عدد 54.76 واحد ثبت شده است که نسبت به ماه قبل 55.55 با شیب ملایم‌تری کاهش یافته است. در مهر ماه عدد همه زیرشاخص‌های اصلی به ‌غیر از «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» و «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» بالای ۵۰ بوده است.

به گفته فعالان اقتصادی، اکثر فعالیت های کسب و کار در این ماه با چالش افزایش شدید نرخ ارز و قیمت های مواد اولیه و لوازم مورد نیاز و مشکل تامین آن دست و پنجه نرم کرده اند.

از سوی دیگر شاخص مدیران خرید صنعت در مهرماه عدد 50.83 به دست آمده است که روند کاهشی نسبت به ماه قبل داشته است؛ به گفته فعالان بخش صنعت وضعیت تا حدودی مشابه ماه قبل است. در بین زیر شاخص های بخش صنعت، «شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان» و «شاخص موجودی مواد اولیه» عدد زیر 50 ثبت شده و سایر زیرشاخص های اصلی عدد بالای 50 داشته اند.

شاخص مدیران خرید طبق نظرسنجی انجام شده از سوی بنگاه‌های اقتصادی کشور استخراج می شود. نزول  عدد شاخص به زیر 50 به دلیل بالا رفتن نرخ ارز ؛ افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مشتریان بوده است.

در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است. اما اگر هر رقمی کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

گزارش شامخ مهر ماه 1400 شامل دوره بیست و پنجم طرح شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (PMI) و دوره سی و هفتم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت می شود.  

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در مهرماه عدد 54.76 به دست آمده است که نسبت به ماه قبل با شدت کمتری رشد داشته است. در مهرماه  به جز شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» و «میزان استخدام و به ‌کارگیری نیروی انسانی» سایر مولفه ها  بالاتر از  ۵۰ بوده است. ارزیابی ها نشان دهنده آن است که افزایش این شاخص در مهر ماه به ترتیب ناشی بخش خدمات، کشاورزی و ساختمان بوده است. 

نمودار کل اکو

وضعیت شاخص ها در مهرماه

اما وضعیت شاخص ها در مهر ماه چگونه بوده است؟ ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که شاخص «میزان فعالیت‌های کسب‌وکار» در مهرماه عدد (56.16) بوده نسبت که به ماه قبل کمی افزایش داشته است. میزان افزایش این شاخص در بخش صنعت کمتر از سایر بخش ه ارزیابی شده است است.

از سوی دیگر براساس بررسی های صورت گرفته برای شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» نیز در مهرماه عدد (55.16) به دست آمده که با شدت کمتری نسبت به شهریور افزایش داشته است.  شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصاد محسوب می شود.

اما برای شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش» نیز در این ماه عدد (64.07) ثبت شده که به بیشترین مقدار خود از ابتدای شروع طرح رسیده است. افزایش این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی و صنعت شدت بیشتری داشته است.

ارزیابی ها نشان دهنده آن است که عدد شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز در مهر ماه  (49.98) بوده که اندکی کاهش را نشان می دهد. این شاخص را می توان یکی از شاخص های تاثیر گذار در روند تولید دانست. براساس ارزیابی های صورت گرفته این شاخص به دلیل افزایش قیمت ها و نرخ ارز با شدت بیشتری در دو بخش صنعت و ساختمان کاهش داشته است.

در میان شاخص های ارزیابی شده « میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی» نیز در مهر ماه عدد (47.84) را به دست آورد که نسبت به شهریور ماه کاهش داشته و به کمترین میزان خود طی 11 ماه اخیر از آبان 99 رسیده است. ارزیابی های صورت گرفته نشان از آن دارد که کاهش این شاخص علی رغم افزایش آن در بخش صنعت، ناشی از کاهش استخدام در بخش خدمات و کشاورزی بوده است.

از سوی دیگر عدد شاخص «قیمت خرید مواد اولیه خریداری شده» نیز در مهر ماه (83.52) بوده که با شدت زیاد افزایش داشته است و به بیشترین مقدار خود در 12 ماه اخیر از مهر 99 رسیده است. براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران در مهر ماه عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به 364.1 رسید که نسبت به ماه قبل 3.7 درصد افزایش را نشان می دهد از سوی دیگر نرخ تورم 12 ماهه منتهی به مهرماه نیز برای خانوارهای کشور به عدد 45.4 درصد رسیده است.

از سوی دیگر در میان شاخص  «قیمت محصولات تولید شده یا خدمات» در مهرماه (63.55) به بیشترین مقدار خود در 6 ماه اخیر رسیده است. افزایش شدید قیمت مواد اولیه مورد نیاز طی ماههای اخیر به خصوص با بالارفتن نرخ ارز و  افزایش هزینه های تولید و انجام فعالیت اقتصادی باعث افزایش بیشتری این شاخص در مهر ماه شده است.   

شامخ کل اکو