آرین اقبال، کارشناس شبکه در برنامه کافی نت به این سوالات پاسخ می دهد. اقبال به روش فنی تشریح می کند که اینترنت با شبکه ملی اطلاعات یکسان نیست. او از خطرات تعریفی که شورای عالی فضای مجازی از اینترنت دارد می گوید و درباره احتمال قطع اینترنت براساس این تعریف توضیحاتی می دهد.