“محمد خطیبی”، کارشناس IT و امنیت شبکه در “کافی نت” توضیح می دهد که وی‌پی‌ان کاربردهای زیادی دارد؛ برای مثال برای ایجاد اتصال امن بین ۲ دفتر در یک شرکت؛ اما در ایران بیشتر به عنوان فیلترشکن از آن استفاده می‌شود. در اصل فیلترشکن، یکی از کاربردهای وی‌پی‌ان است.