چند ماه پیش بود که بنیان‌گذار شرکت تسلا، ۹ درصد از سهام شرکت توییتر را خرید و به بزرگ‌ترین سهامدار این شرکت آمریکایی تبدیل شد. همان زمان زمزمه‌هایی به گوش رسید که ماسک قصد دارد صاحب ۱۰۰ درصد توییتر شود.

هدف ایلان ماسک از این خرید نامعقول، رهاسازی این پلتفرم از چنگ مدیریت محتواست. توییتر در طی دهه‌ی اخیر به مهم‌ترین محل گفتگو و تبادل نظرات جامعه تبدیل شده است. ماسک در مصاحبه‌های متعددی تاکید کرده که آزادی بیان و تبادل آزاد نظرات، پایه و اصل دموکراسی و تمدن است.